Trang chủ
Sơ đồ trang web
Liên hệ
English
TRANG CHỦ CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
LIÊN HỆ
         

Gửi tiền càng nhiều lãi suất càng cao.
 


Từ ngày 28/11/2005, ACB đã triển khai sản phẩm mới là tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn có lãi thưởng. Với hình thức gửi tiền này thì ngoài lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tương ứng thông thường, khách hàng còn được hưởng thêm lãi suất thưởng tương ứng với số tiền thực gửi. Như vậy, khi gửi tiền tiết kiệm càng nhiều, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất càng cao.

Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn có lãi thưởng được áp dụng cho những khoản tiết kiệm từ 100 triệu đồng hoặc 5.000 USD trở lên. Những khoản tiết kiệm này có thể là gửi mới hoặc tái tục kỳ hạn mới kể từ ngày 28/11/2005 có kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn có lãi thưởng = Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn + Lãi suất thưởng.

Lãi suất thưởng được tính dựa trên số tiền thực gửi và được chia thành 05 mức. Cụ thể:
 • Đối với tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam:
  Mức gửi cho 01 thẻ tiết kiệm
  Lãi suất thưởng (% tháng)
  Từ 100 triệu đồng        đến dưới              300 triệu đồng
  Từ 300 triệu đồng        đến dưới              500 triệu đồng
  Từ 500 triệu đồng        đến dưới              01 tỷ đồng
  Từ 01 tỷ đồng                đến dưới              05 tỷ đồng
  Từ 05 tỷ đồng                trở lên
  0,0100
  0,0165
  0,0175
  0,0185
  được cộng thêm lãi suất thưởng hấp dẫn (*)
 • Đối với tiền gửi tiết kiệm bằng đô la Mỹ:
  Mức gửi cho 01 thẻ tiết kiệm
  Lãi suất thưởng (% năm)
  Từ 5.000 USD              đến dưới               20.000 USD
  Từ 20.000 USD            đến dưới               30.000 USD
  Từ 30.000 USD            đến dưới               60.000 USD
  Từ 60.000 USD            đến dưới             300.000 USD
  Từ 300.000 USD          trở lên
  0,100
  0,138
  0,151
  0,162
  được cộng thêm lãi suất thưởng hấp dẫn (*)

(*) Chi tiết vui lòng liên hệ chi nhánh, phòng giao dịch ACB gần nhất

Với sản phẩm này, ngoài việc được hưởng lãi suất thưởng, khách hàng vẫn được hưởng các quyền lợi khác khi gửi tiết kiệm tại ACB như: khi đến hạn, ACB tự động tái tục (vốn + lãi) sang kỳ hạn mới tương ứng với kỳ hạn gửi ban đầu; khách hàng được sử dụng thẻ tiết kiệm để đảm bảo vay vốn, mở thẻ tín dụng hay bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại ACB; dùng thẻ tiết kiệm để xác nhận khả năng tài chính cho bản thân hoặc thân nhân đi du lịch, học tập … ở nước ngoài; được hưởng lãi suất không kỳ hạn khi có nhu cầu rút vốn trước hạn.

 
Các công bố thông tin khác:
   (03-12-14)Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ
   (12-11-14)Thông báo về việc mua lại cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu
   (03-11-14)Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014
   (06-10-14)ACB là một trong 30 doanh nghiệp minh bạch nhất 2013 – 2014
   (21-08-14)Báo cáo tài chính giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014
   (09-08-14)Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014
Trang  «  1  2  3  4  5    »
 
 
 
           
TRANG CHỦ CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
LIÊN HỆ
  Copyright © 2005 - Ngân hàng Á Châu- ACB - Email: acb@acb.com.vn - Website: www.acb.com.vn
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP HCM - Tel: (848) 3929 0999 - Fax: (848) 3839 9885 - Telex: 813158 ACB VT - SWIFT Code: ASCBVNVX
Số lượt người truy cập:
5
6
0
0
5
6
2
4
7