Trang chủ
Sơ đồ trang web
Liên hệ
English
TRANG CHỦ CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
LIÊN HỆ
         

Thông báo V/v Trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền
 

1
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
 
- Trụ sở chính:    
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 
- Điện thoại:
(84-8) 39290999         Fax:      (84-8) 38399885
 
- Vốn điều lệ hiện tại:
6.355.812.780.000 đồng.
 
- Số cổ phần đang lưu hành:
635.581.278 cổ phần.
2 Trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền (Căn cứ Quyết định số 1501/TCQĐ – HĐQT.09 của Hội đồng quản trị ACB ngày 02/06/2009 và Thông báo số 886/TB-TTLK ngày 03/6/2009 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán).
 
- Ngày đăng ký cuối cùng:
15/6/2009.
 
- Tỷ lệ thực hiện:
9%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 900 đồng).
 
- Thời gian thực hiện:      
30/6/2009.
 
- Địa điểm thực hiện:
 
  + Đối với chứng khoán lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: ACB trả cổ tức vào tài khoản của cổ đông   mở tại   ACB. Trường hợp không có tài khoản tại ACB, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Hội sở (442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. HCM) từ ngày 30/6/2009. Điện thoại: (08) 39290999, số máy nhánh: 637; người liên hệ: cô Hà Thị Phương Thảo, Phòng Quản lý quỹ.

 

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

 
Các công bố thông tin khác:
   (03-12-14)Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ
   (12-11-14)Thông báo về việc mua lại cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu
   (03-11-14)Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014
   (06-10-14)ACB là một trong 30 doanh nghiệp minh bạch nhất 2013 – 2014
   (21-08-14)Báo cáo tài chính giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014
   (09-08-14)Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014
Trang  «  1  2  3  4  5    »
 
 
 
           
TRANG CHỦ CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
LIÊN HỆ
  Copyright © 2005 - Ngân hàng Á Châu- ACB - Email: acb@acb.com.vn - Website: www.acb.com.vn
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP HCM - Tel: (848) 3929 0999 - Fax: (848) 3839 9885 - Telex: 813158 ACB VT - SWIFT Code: ASCBVNVX
Số lượt người truy cập:
5
6
0
4
0
2
8
8
6