Trang chủ
Sơ đồ trang web
Liên hệ
English
TRANG CHỦ CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
LIÊN HỆ
         

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu
 

1.
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
 
- Trụ sở chính:    
Số 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 
- Điện thoại:
(84-8) 3929 0999         Fax:      (84-8) 3839 9885
 
- Vốn điều lệ hiện tại:
7.705.743.780.000 đồng.
 
- Số cổ phần đang lưu hành:
770.574.378 cổ phần.
2. Cổ phiếu phát hành:
 
- Tên cổ phiếu:
Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu
 
- Loại cổ phiếu:
Cổ phiếu phổ thông
 
- Mã chứng khoán:
ACB
 
- Mệnh giá:
10.000 đồng
 
- Số lượng đăng ký phát hành:
10.839.377 cổ phần
3.
Giá trị phát hành theo mệnh giá:
108.393.770.000 đồng
4.
Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để tăng vốn điều lệ
5.
Hình thức phân phối: Mỗi cổ đông đang sở hữu 10.000 cổ phần vào ngày đăng ký sở hữu cuối cùng sẽ được chia 141 cổ phần, số lượng cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Trường hợp số cổ phiếu được chia có phần lẻ thập phân, tổng số cổ phiếu lẻ thập phân này sẽ được chuyển cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Á Châu để làm cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên. Toàn bộ số cổ phiếu phát sinh do chênh lệch giữa tổng số cổ phiếu được phép phát hành và số cổ phiếu thực tế chia cho cổ đông sẽ được chuyển cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Á Châu để làm cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên.
6.
Ngày giao dịch không hưởng quyền:
17/11/2009.
7.
Ngày đăng ký sở hữu cuối cùng:
19/11/2009.
8.
Ngày giao dịch dự kiến:
Tháng 12/2009.
9.
Địa điểm thực hiện:
- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam phân bổ chứng khoán cho các thành viên lưu ký. Các thành viên lưu ký sẽ ghi có vào tài khoản chứng khoán của cổ đông.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông đến nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tại 1 trong 3 địa điểm sau:
  • Cổ đông cư ngụ tại Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào): Hội sở, 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh;
  • Cổ đông cư ngụ tại Tp. Hà Nội và các tỉnh phía Bắc (từ Huế trở ra, ngoại trừ Hải Phòng): Ngân hàng Á Châu - Chi nhánh Hà Nội: 184 -186 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội;
  • Cổ đông cư ngụ tại Tp. Hải Phòng: Ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Duyên Hải: 15 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng.
 

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

 
Các công bố thông tin khác:
   (03-12-14)Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ
   (12-11-14)Thông báo về việc mua lại cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu
   (03-11-14)Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014
   (06-10-14)ACB là một trong 30 doanh nghiệp minh bạch nhất 2013 – 2014
   (21-08-14)Báo cáo tài chính giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014
   (09-08-14)Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014
Trang  «  1  2  3  4  5    »
 
 
 
           
TRANG CHỦ CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
LIÊN HỆ
  Copyright © 2005 - Ngân hàng Á Châu- ACB - Email: acb@acb.com.vn - Website: www.acb.com.vn
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP HCM - Tel: (848) 3929 0999 - Fax: (848) 3839 9885 - Telex: 813158 ACB VT - SWIFT Code: ASCBVNVX
Số lượt người truy cập:
5
6
0
5
8
9
5
2
5