Trang chủ
Sơ đồ trang web
Liên hệ
English
TRANG CHỦ CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
LIÊN HỆ
         

Thông báo về việc tăng vốn điều lệ
 

1.
Tên doanh nghiệp: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
2.
Vốn điều lệ cũ: 7.705.743.780.000 đồng (Bảy nghìn bảy trăm lẻ năm tỷ bảy trăm bốn mươi ba triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng).
3.
Vốn điều lệ mới: 7.814.137.550.000 đồng (Bảy nghìn tám trăm mười bốn tỷ một trăm ba mươi bảy triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).
4.
Căn cứ: Công văn số 5314/NHNN-CNH ngày 13/7/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ năm 2009 của ACB;

Công văn số 1879/NHNN-HCM02 ngày 03/9/2009 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh về việc Ngân hàng TMCP Á Châu xin thay đổi vốn điều lệ năm 2009; và

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 059067 đăng ký thay đổi lần thứ 18 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 27/11/2009.

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

 
Các công bố thông tin khác:
   (18-03-13)Thông báo về kết quả Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017
   (22-02-13)Báo cáo tài chính quý IV năm 2012
   (06-02-13)Thông báo về việc Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017
   (30-01-13)Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách) để lấy ý kiến cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017 và tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013
   (26-12-12)Thông báo về kết quả Đại hội cổ đông bất thường năm 2012
   (11-12-12)Danh mục tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường 26/12/2012
Trang  «   8  9  10  11  12    »
 
 
 
           
TRANG CHỦ CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
LIÊN HỆ
  Copyright © 2005 - Ngân hàng Á Châu- ACB - Email: acb@acb.com.vn - Website: www.acb.com.vn
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP HCM - Tel: (848) 3929 0999 - Fax: (848) 3839 9885 - Telex: 813158 ACB VT - SWIFT Code: ASCBVNVX
Số lượt người truy cập:
5
6
0
1
7
4
5
8
1