Trang chủ
Sơ đồ trang web
Liên hệ
English
TRANG CHỦ CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
LIÊN HỆ
         

Thông báo về việc tăng vốn điều lệ
 

1.
Tên doanh nghiệp: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
2.
Vốn điều lệ cũ: 7.705.743.780.000 đồng (Bảy nghìn bảy trăm lẻ năm tỷ bảy trăm bốn mươi ba triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng).
3.
Vốn điều lệ mới: 7.814.137.550.000 đồng (Bảy nghìn tám trăm mười bốn tỷ một trăm ba mươi bảy triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).
4.
Căn cứ: Công văn số 5314/NHNN-CNH ngày 13/7/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ năm 2009 của ACB;

Công văn số 1879/NHNN-HCM02 ngày 03/9/2009 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh về việc Ngân hàng TMCP Á Châu xin thay đổi vốn điều lệ năm 2009; và

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 059067 đăng ký thay đổi lần thứ 18 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 27/11/2009.

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

 
Các công bố thông tin khác:
   (01-11-12)Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ tại ngày 30 tháng 9 năm 2012
   (26-10-12)Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
   (25-10-12)Báo cáo tài chính giữa niên độ tại ngày 30 tháng 9 năm 2012
   (26-09-12)Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2012
   (19-09-12)Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu
   (24-08-12)Thông báo về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu
Trang  «   8  9  10  11  12    »
 
 
 
           
TRANG CHỦ CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
LIÊN HỆ
  Copyright © 2005 - Ngân hàng Á Châu- ACB - Email: acb@acb.com.vn - Website: www.acb.com.vn
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP HCM - Tel: (848) 3929 0999 - Fax: (848) 3839 9885 - Telex: 813158 ACB VT - SWIFT Code: ASCBVNVX
Số lượt người truy cập:
5
4
9
9
1
6
1
5
9