Trang chủ
Sơ đồ trang web
Liên hệ
English
TRANG CHỦ CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
LIÊN HỆ
         

Ngân hàng TMCP Á Châu thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
 
 (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 735 /UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/11/2010)

1.
Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
-
Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Asia Commercial Bank
-
Tên viết tắt: ACB
-
Trụ sở chính: 442, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
-
Số điện thoại: (84-8) 3929 0999        Fax:      (84-8) 3839 9885
-
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301452948-1 ngày 19 tháng 5 năm 1993, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 11 tháng 10 năm 2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp
-
Vốn điều lệ: 7.814.137.550.000 đồng (Bảy nghìn tám trăm mười bốn tỷ một trăm ba mươi bảy triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).
2.
Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu được đăng ký chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:
2.1
Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
2.2
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
2.3
Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 156.282.751 cổ phiếu (Một trăm năm mươi sáu triệu hai trăm tám mươi hai nghìn bảy trăm năm mươi mốt cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu.
2.4
Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá cổ phiếu): 1.562.827.510.000 đồng (Một nghìn năm trăm sáu mươi hai tỷ tám trăm hai mươi bảy triệu năm trăm mười nghìn đồng).
2.5
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2010.
2.6
Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua: Từ ngày 03/12/2010 đến ngày 23/12/2010.
2.7
Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
3.
Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
 
- Ngân hàng TMCP Á Châu
  • Trụ sở: 442, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (84.8) 3929 0999                Fax: (84.8) 3839 9885
  • Website: www.acb.com.vn
- Công ty TNHH Chứng khoán ACB
  • Trụ sở: 107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (84.8) 5404 3054                Fax: (84.8) 5404 3085
  • Website: www.acbs.com.vn
4.
Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 
  • Tên chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Á Châu.
  • Số TK: 1504347
  • Nơi mở TK: VietBank - HCM
NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
 
Các công bố thông tin khác:
   (03-12-14)Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ
   (12-11-14)Thông báo về việc mua lại cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu
   (03-11-14)Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014
   (06-10-14)ACB là một trong 30 doanh nghiệp minh bạch nhất 2013 – 2014
   (21-08-14)Báo cáo tài chính giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014
   (09-08-14)Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014
Trang  «  1  2  3  4  5    »
 
 
 
           
TRANG CHỦ CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
LIÊN HỆ
  Copyright © 2005 - Ngân hàng Á Châu- ACB - Email: acb@acb.com.vn - Website: www.acb.com.vn
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP HCM - Tel: (848) 3929 0999 - Fax: (848) 3839 9885 - Telex: 813158 ACB VT - SWIFT Code: ASCBVNVX
Số lượt người truy cập:
5
6
0
5
7
3
9
1
5