Trang chủ
Sơ đồ trang web
Liên hệ
English
TRANG CHỦ CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
LIÊN HỆ
         

Thông báo về việc đề cử ứng cử viên chức danh thành viên Hội đồng quản trị
 

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị ACB của ông Dominic Scriven đề ngày 18/3/2011 vì lý do tuân thủ quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị ACB thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử ứng cử viên chức danh thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung như sau:
1.
Quyền đề cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách chốt ngày 18/3/2011) sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.
2.
Số lượng thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị: 01 (một) thành viên.
3.
Điều kiện và tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với ứng cử viên:
 
a.
Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, bao gồm:
 
-
Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 
-
Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án;
 
-
Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
 
-
Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;
 
-
Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng;
 
-
Sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng;
 
-
Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
 
-
Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, tổng giám đốc (giám đốc), thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soát của doanh nghiệp, chủ nhiệm và các thành viên ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
 
-
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;
 
-
Người đã từng bị đình chỉ chức danh chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên, trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi giấy phép.
 
b.
Có đạo đức nghề nghiệp;
 
c.
Là cá nhân sở hữu hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu ít nhất 5% vốn điều lệ của ACB, trừ trường hợp là thành viên độc lập của Hội đồng quản trị; hoặc có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật; hoặc có ít nhất 03 năm là người quản lý của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp hoạt động trong ngành bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán; hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kiểm toán hoặc kế toán.
4.
Hồ sơ đề cử:
 
a.
Danh sách ứng cử viên (mẫu) do cổ đông đề cử.
 
b.
 
c.
Phiếu lý lịch tư pháp.
 
d.
Bản sao các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn theo quy định.
 
e.
 
f.
 
g.
Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 (nếu có).
 
h.
Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì phiếu lý lịch tư pháp do sở tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.
5.
Thời hạn gửi hồ sơ đề cử: Trước ngày 31/3/2011. Đến ngày 31/3/2011, cổ đông không đề cử hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện và tiêu chuẩn phải đáp ứng, Hội đồng quản trị ACB theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên.
6.
Nơi nhận hồ sơ đề cử: Văn phòng Hội đồng quản trị ACB, 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Trần Xuân Giá
 
 
Các công bố thông tin khác:
   (03-12-14)Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ
   (12-11-14)Thông báo về việc mua lại cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu
   (03-11-14)Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014
   (06-10-14)ACB là một trong 30 doanh nghiệp minh bạch nhất 2013 – 2014
   (21-08-14)Báo cáo tài chính giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014
   (09-08-14)Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014
Trang  «  1  2  3  4  5    »
 
 
 
           
TRANG CHỦ CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
LIÊN HỆ
  Copyright © 2005 - Ngân hàng Á Châu- ACB - Email: acb@acb.com.vn - Website: www.acb.com.vn
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP HCM - Tel: (848) 3929 0999 - Fax: (848) 3839 9885 - Telex: 813158 ACB VT - SWIFT Code: ASCBVNVX
Số lượt người truy cập:
5
6
0
5
2
7
2
6
1