Tiền gửi thanh toán, tien gui thanh toan, ngan hang, nganhang, banking, banking services, bank, tỷ giá, tỷ giá, lãi suất, lai suat, laisuat, tygia, exchange rates, USD, JPY, AUD, CAD, GBP, CHF, euro, EUR. lam phat, lạm phát, GDP, cho vay, chovay, bao lanh, bảo lãnh, tien gui tiet kiem, tiền gửi tiết kiệm, tien gui thanh toan, tiền gửi thanh toán, chuyển tiền nhanh, chuyen tien nhanh, Western Union, cho vay trả góp, cho vay tra gop, giữ hộ vàng, giu ho vang, ngan hang,Bank in Viet nam,Ngân hàng tốt nhất Việt nam, Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt nam, tiền gửi thanh toán, thẻ tín dụng, cho vay, quyền chọn, bảo lãnh, bao thanh toán, tiết kiệm tích góp, dự thưởng, chuyển tiền nhanh, western union, thư tín dụng, tiết kiệm vàng, kiểm định và giữ hộ vàng, thu đổi ngoại tệ, cho vay du học, mua xe hơi, chuyển tiền đi nước ngoài, chuyển tiền trong nước, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ SMELG, smelg, SMEDF, smedf, SMEFP, smefp, phone banking, mobile banking, Internet banking, home banking, tín dụng chứng từ, tài trợ xuất nhập khẩu, cho vay chiết khấu bộ chứng từ, cho vay đầu tư tài sản cố định, cho vay thấu chi, bảo lãnh ngoài nước, thẻ tín dụng công ty, thẻ tín dụng cá nhân, thư tín dụng nội địa, nhờ thu nhập khẩu, nhờ thu xuất khẩu, cho vay hỗ trợ tiêu dùng, cho vay sản xuất kinh doanh dịch vụ, cho vay phát triển kinh tế nông thôn, quyền chọn mua bán vàng – gold options, quyền chọn mua bán ngoại tệ - currency options, chuyển tiền nhanh western union, chiết khấu sổ tiết kiệm, kiểm định và giữ hộ vàng, lạm phát, bankdraft đa ngoại tệ, tiền gửi tiết kiệm bằng vàng, máy rút tiền tự động, atm, ATM, automatic teller machine, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng ngọai tệ
 
Trang chủ
Sơ đồ trang web
Liên hệ
English
TRANG CHỦ KHÁCH HÀNG
CÁ NHÂN
KHÁCH HÀNG
DOANH NGHIỆP
GIỚI THIỆU MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
LIÊN HỆ
         
BIỂU PHÍ
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Giao dịch tài khoản thanh toán
Giao dịch tiền gửi tiết kiệm
Giao dịch séc
Giao dịch tiền mặt
Chuyển tiền nước ngoài
Dịch vụ ngân quỹ
Dịch vụ ACB Online
Các dịch vụ khác
   
BIỂU PHÍ
KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
Giao dịch tiền gửi thanh toán
Chuyển tiền
Tín dụng chứng từ
Nhờ thu
Dịch vụ bảo lãnh
Dịch vụ quản lý tiền
Điện phí
Dịch vụ ngân quỹ
Các dịch vụ khác
   
STT
Giao dịch
Mức phí
1.
Nộp tiền vào sổ tiết kiệm không kỳ hạn  
-
Tại chi nhánh cùng tỉnh/TP nơi mở sổ tiết kiệm Miễn phí
-
Tại chi nhánh khác tỉnh/TP nơi mở sổ tiết kiệm  
+
Nộp VND 0.03% TT: 10.000đ; TĐ: 1.000.000đ
+
Nộp ngoại tệ 0.15% TT: 1 USD
2.
Rút tiền từ sổ tiết kiệm  
-
Tại chi nhánh cùng tỉnh/TP nơi mở sổ tiết kiệm Miễn phí
-
Tại chi nhánh khác tỉnh/TP nơi mở sổ tiết kiệm  
+
Rút VND 0.03% TT: 10.000đ, TĐ: 500.000đ
+
Rút ngoại tệ 0.15% TT: 1 USD
3.
Lưu ý  
-
Rút tiền tại chi nhánh khác tỉnh/TP nơi mở sổ nếu khách hàng rút tiết kiệm có kỳ hạn khi đáo hạn hoặc sau kỳ hạn gửi đầu tiên Miễn phí
-
Khách hàng rút tiền trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền vào sổ tiết kiệm thì thu phí kiểm đếm 0.03% TT: 10.000đ, TĐ: 1.000.000đ

Lưu ý: Biểu phí này có hiệu lực áp dụng trên toàn hệ thống ACB kể từ ngày 27/4/2007

1. Biểu phí này đã bao gồm phí giá trị gia tăng.
2. Các dịch vụ có phát sinh điện phí, bưu phí sẽ thu thêm điện phí, bưu phí theo chi phí thực tế.
3. Các chi phí thực tế khác như thuế, các chi phí phải trả cho ngân hàng nước ngoài tham gia dịch vụ, nếu có, sẽ thu theo thực chi.
4. Không hoàn lại phí dịch vụ và các chi phí khác đã thu theo biểu phí này trong trường hợp khách hàng giao dịch yêu cầu hủy bỏ lệnh.
5. Đối với phí dịch vụ thu bằng ngoại tệ, trường hợp phải thu bằng VND sẽ tính theo tỷ giá bán ngoại tệ do ACB công bố tại thời điểm bán.
6. Phí dịch vụ được thu từng lần ngay khi phát sinh hoặc thu gộp một lần sau khi kết thúc toàn bộ dịch vụ tùy theo tính chất của loại dịch vụ đó.

             
TRANG CHỦ KHÁCH HÀNG
CÁ NHÂN
KHÁCH HÀNG
DOANH NGHIỆP
GIỚI THIỆU MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
LIÊN HỆ