Thông báo: V/v Áp dụng các qui định về giao dịch vàng và cấp tín dụng‎
Thông báo: V/v Thủ tục chấm dứt hoạt động của Sản phẩm "Đầu tư vàng tại ACB " (25/03)
Thông báo: Về việc thay đổi lãi suất của sản phẩm “Đầu tư vàng tại ACB” (11/03)
Thông báo: V/v Chú ý biến động khó lường của giá vàng trong nước do tỷ giá USD/VND có thay đổi (11/02)
 
Ngoại
tệ
Mua
TM
Mua
CK
Bán
USD(50,100)
21070
21080
21120
USD(1)
21050
 
 
USD(5,10,20)
21060
 
 
JPY
205.36
205.88
207.5
EUR
28991
29063
29293
CHF
 
23873
24062
GBP
 
35369
35649
AUD
19655
19734
19900
SGD
16792
16834
16967
CAD
19060
19108
19259
HKD
 
2711
2733
THB
 
652
663
NZD
 
18173
18326
Click chuot vao day de 'Xem bieu do ty gia'
© Bản quyền thuộc về Ngân Hàng Á Châu - 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP.HCM - Tel: (848) 3929 0999 - Fax: (848) 3839 9885  
 Số người truy cập : 19261528