Trang chủ
Sơ đồ trang web
Liên hệ
English
TRANG CHỦ CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
LIÊN HỆ
         
Thành tích và sự công nhận xã hội - ngân hàng á châu
Thông tin dành cho cổ đông
 
Giới thiệu
tổng quát
Quá trình
phát triển
 
Thông tin quản trị và điều hành
 
Phim quảng cáo
 

Thông tin chung

 • Tên giao dịch
  Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
  Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Ngân hàng Á Châu
  Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Asia Commercial Joint Stock Bank
  Tên viết tắt bằng tiếng Anh: ACB

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301452948
  Đăng ký lần đầu: 19/05/1993
  Đăng ký thay đổi lần thứ 27: 01/04/2013

 • Vốn điều lệ: 9.376.965.060.000 đồng
  (Bằng chữ: Chín nghìn ba trăm bảy mươi sáu tỷ chín trăm sáu mươi lăm triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng.)

 • Mã cổ phiếu: ACB

 • Thông tin liên lạc:
  Địa chỉ: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
  Số điện thoại: (84.8) 3929 0999
  Số fax: (84.8) 3839 9885
  Website: www.acb.com.vn

Ngành nghề kinh doanh

Định hướng phát triển

Mạng lưới kênh phân phối

Công ty trực thuộc

Nhân sự

Quy trình nghiệp vụ

 
             
TRANG CHỦ CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
LIÊN HỆ