Trang chủ
Sơ đồ trang web
Liên hệ
English
TRANG CHỦ

CHO VAY CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO
Vay sản xuất kinh doanh
Nhạy bén 24h
Vay vốn kinh doanh vật tư nông nghiệp
Vay bổ sung vốn lưu động
Vay đầu tư tài sản cố định
Vay bổ sung vốn lưu động theo phương thức thấu chi thế chấp bất động sản
Vay hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp thế chấp bất động sản
Vay hỗ trợ vốn kinh doanh
Vay mua đất cao su
Vay chăm sóc cà phê
Vay bổ sung vốn chăm sóc cao su
Vay bổ sung vốn lưu động phục vụ trồng lúa
Vay mua, sửa chữa bất động sản
Vay mua nhà – đất
Vay xây dựng, sửa chữa nhà
Vay mua căn hộ các dự án bất động sản có liên kết với ACB
Vay tiêu dùng
Vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm
Hỗ trợ nhà nông vay sinh hoạt tiêu dùng
Dịch vụ hỗ trợ tài chính du học
Vay mua xe ôtô
Vay đầu tư kinh doanh chứng khoán
Vay đầu tư kinh doanh chứng khoán thế chấp bằng bất động sản
Vay đầu tư kinh doanh chứng khoán thế chấp bằng chứng khoán
Ứng tiền ngày T (Cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán thế chấp bằng tiền bán chứng khoán ngày T)
Đặt mua chứng khoán đảm bảo bằng thẻ tiết kiệm ACB
Sản phẩm dịch vụ tài chính khác
Vay cầm cố Thẻ tiết kiệm, Giấy tờ có giá, Vàng, Ngoại tệ mặt
Vay thẻ tín dụng (quốc tế, nội địa)
Phát hành thư bảo lãnh trong nước
CHO VAY TÍN CHẤP
  (Không cần tài sản đảm bảo)
Hỗ trợ tiêu dùng dành cho nhân viên công ty
Thấu chi tài khoản
BIỂU MẪU

VAY ĐẦU TƯ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN THẾ CHẤP BẰNG CHỨNG KHOÁN

Vay đầu tư kinh doanh chứng khoán thế chấp bằng chứng khoán là sản phẩm tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn để đầu tư kinh doanh chứng khoán (CK) của khách hàng đang có sở hữu CK niêm yết đang lưu ký tại ACBS hoặc chứng khoán chưa niêm yết. Trong thời gian vay vốn, ACB có thể cho phép khách hàng bán CK niêm yết đang bảo đảm cho khoản vay để trả nợ cho ACB.

Đối tượng khách hàng:
 • Khách hàng là cá nhân người Việt Nam đang đầu tư kinh doanh CK.
Điều kiện vay:
 • Có nguồn trả nợ từ bán chứng khoán đang đầu tư/cổ tức, hoặc các nguồn khác được ACB chấp nhận.              
 • Chứng khoán là tài sản bảo đảm phải thuộc “Danh sách CK ACB nhận làm tài sản bảo đảm”.
 • CK là tài sản bảo đảm phải được quản lý biến động giá theo quy định của ACB.
 • CK chưa niêm CK mua/đầu tư phải được phép giao dịch, không tranh chấp và không thuộc diện lưu ký có điều kiện.
Đặc tính sản phẩm:
 • Thời gian vay:

  - Vay món ≤ 06 tháng đối với tài sản bảo đảm là chứng khoán chưa niêm yết.

  - Vay món ≤ 12 tháng đối với tài sản bảo đảm là chứng khoán niêm yết.

  - Đặc biệt vay Hạn mức tín dụng (HMTD) lên đến 12 tháng, Khế ước nhận nợ (KƯNN) ≤ 06 tháng.

 • Loại tiền vay: VND.
 • Lãi suất: theo lãi suất quy định hiện hành của ACB.
 • Phương thức trả nợ:

  - Lãi trả hàng tháng

  - Vốn gốc trả một lần khi đáo hạn/theo KƯNN.

 • Mức cho vay tối thiểu: 20 triệu đồng/khoản vay.
Hồ sơ vay vốn:
 • CMND, Hộ khẩu/ KT3/ KT4/ Xác nhận cư trú.
 • Hợp đồng:

  - Đối với tài sản bảo đảm là CK niêm yết: Giấy đề nghị vay vốn, kiêm phương án kinh doanh, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cầm cố tài sản.

  - Đối với tài sản bảo đảm là CK chưa niêm yết: Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cầm cố tài sản là cổ phiếu chưa niêm yết.

 • Tài liệu liên quan đến tài sản bảo đảm: Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu CK: Giấy xác nhận góp vốn/Sổ xác nhận cổ đông/Cổ phiếu/Chứng chỉ cổ phiếu… (đối với CK chưa niêm yết). Giấy xác nhận phong tỏa CK.
 • Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn: Bảng kê số dư tài khoản CK của khách hàng tại các Công ty CK.
Thông tin liên hệ:

Để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết về sản phẩm, Quý khách vui lòng liên hệ:


LiveZilla Live Chat Software