Trang chủ
Sơ đồ trang web
Liên hệ
English
TRANG CHỦ

CHO VAY CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO
Vay sản xuất kinh doanh
Nhạy bén 24h
Vay vốn kinh doanh vật tư nông nghiệp
Vay bổ sung vốn lưu động
Vay đầu tư tài sản cố định
Vay bổ sung vốn lưu động theo phương thức thấu chi thế chấp bất động sản
Vay hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp thế chấp bất động sản
Vay hỗ trợ vốn kinh doanh
Vay mua đất cao su
Vay chăm sóc cà phê
Vay bổ sung vốn chăm sóc cao su
Vay bổ sung vốn lưu động phục vụ trồng lúa
Vay mua, sửa chữa bất động sản
Vay mua nhà – đất
Vay xây dựng, sửa chữa nhà
Vay mua căn hộ các dự án bất động sản có liên kết với ACB
Vay tiêu dùng
Vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm
Hỗ trợ nhà nông vay sinh hoạt tiêu dùng
Dịch vụ hỗ trợ tài chính du học
Vay mua xe ôtô
Vay đầu tư kinh doanh chứng khoán
Vay đầu tư kinh doanh chứng khoán thế chấp bằng bất động sản
Vay đầu tư kinh doanh chứng khoán thế chấp bằng chứng khoán
Ứng tiền ngày T (Cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán thế chấp bằng tiền bán chứng khoán ngày T)
Đặt mua chứng khoán đảm bảo bằng thẻ tiết kiệm ACB
Sản phẩm dịch vụ tài chính khác
Vay cầm cố Thẻ tiết kiệm, Giấy tờ có giá, Vàng, Ngoại tệ mặt
Vay thẻ tín dụng (quốc tế, nội địa)
Phát hành thư bảo lãnh trong nước
CHO VAY TÍN CHẤP
  (Không cần tài sản đảm bảo)
Hỗ trợ tiêu dùng dành cho nhân viên công ty
Thấu chi tài khoản
BIỂU MẪU

VAY CẦM CỐ THẺ TIẾT KIỆM, GIẤY TỜ CÓ GIÁ, VÀNG, NGOẠI TỆ MẶT

Vay cầm cố Thẻ tiết kiệm (TTK), Giấy tờ có giá (GTCG), Vàng, Ngoại tệ mặt là sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiền để bù đắp sự thiếu hụt tạm thời trong các khoản chi tiêu sinh hoạt gia đình hoặc bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đặc tính sản phẩm:
  • Loại tiền vay: VND, Ngoại tệ (theo quy định về quản lý ngoại hối và chính sách ACB trong từng thời kỳ).
  • Thời gian vay: được xác định phù hợp với nhu cầu của người vay.
  • Mức cho vay: dựa trên nhu cầu vay vốn thực tế và trị giá của tài sản cầm cố
  • Lãi suất: theo lãi suất quy định hiện hành của ACB
  • Phương thức trả nợ: nợ gốc và lãi vay được thanh toán một hoặc nhiều lần trong thời hạn vay.
Đối tượng khách hàng:
  • Khách hàng là cá nhân người Việt Nam.
Điều kiện vay:
  • Sở hữu hợp pháp: TTK, GTCG (do ACB hoặc tổ chức tín dụng khác được ACB chấp nhận cầm cố phát hành), Vàng mặt, Ngoại tệ mặt (có niêm yết tại ACB).
Hồ sơ vay vốn:
  • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của ACB).
  • CMND, hộ khẩu/KT3 của người vay và người bảo lãnh (nếu có).
  • Tài liệu liên quan đến tài sản cầm cố (bản chính TTK, GTCG, Vàng hiện vật, Ngoại tệ mặt, …).
Thông tin liên hệ:

Để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết về sản phẩm, Quý khách vui lòng liên hệ:


LiveZilla Live Chat Software