Trang chủ
Sơ đồ trang web
Liên hệ
English
TRANG CHỦ

CHO VAY CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO
Vay sản xuất kinh doanh
Nhạy bén 24h
Vay vốn kinh doanh vật tư nông nghiệp
Vay bổ sung vốn lưu động
Vay đầu tư tài sản cố định
Vay bổ sung vốn lưu động theo phương thức thấu chi thế chấp bất động sản
Vay hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp thế chấp bất động sản
Vay hỗ trợ vốn kinh doanh
Vay mua đất cao su
Vay chăm sóc cà phê
Vay bổ sung vốn chăm sóc cao su
Vay bổ sung vốn lưu động phục vụ trồng lúa
Vay mua, sửa chữa bất động sản
Vay mua nhà – đất
Vay xây dựng, sửa chữa nhà
Vay mua căn hộ các dự án bất động sản có liên kết với ACB
Vay tiêu dùng
Vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm
Hỗ trợ nhà nông vay sinh hoạt tiêu dùng
Dịch vụ hỗ trợ tài chính du học
Vay mua xe ôtô
Vay đầu tư kinh doanh chứng khoán
Vay đầu tư kinh doanh chứng khoán thế chấp bằng bất động sản
Vay đầu tư kinh doanh chứng khoán thế chấp bằng chứng khoán
Ứng tiền ngày T (Cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán thế chấp bằng tiền bán chứng khoán ngày T)
Đặt mua chứng khoán đảm bảo bằng thẻ tiết kiệm ACB
Sản phẩm dịch vụ tài chính khác
Vay cầm cố Thẻ tiết kiệm, Giấy tờ có giá, Vàng, Ngoại tệ mặt
Vay thẻ tín dụng (quốc tế, nội địa)
Phát hành thư bảo lãnh trong nước
CHO VAY TÍN CHẤP
  (Không cần tài sản đảm bảo)
Hỗ trợ tiêu dùng dành cho nhân viên công ty
Thấu chi tài khoản
BIỂU MẪU

VAY MUA XE ÔTÔ

Vay mua xe ô tô là sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ khách hàng thực hiện ngay các dự định mua xe ô tô phục vụ nhu cầu đi lại của cá nhân và gia đình.

Đặc tính sản phẩm:
 • Số tiền vay:
      - 70% giá trị xe ô tô đối với tài sản bảo đảm là chính xe mua.
      - 100% giá trị xe ô tô đối với trường hợp KH bổ sung tài sản bảo đảm là bất động sản (nhà/đất).
 • Thời hạn vay: tối đa 60 tháng.
 • Loại tiền vay: VND.
 • Lãi suất cạnh tranh tính trên dư nợ thực tế.
 • Phương thức giải ngân theo tiến độ thanh toán thực tế.
 • Phương thức trả nợ: Vốn và lãi trả: hàng tháng
Đối tượng khách hàng:
 • Khách hàng cá nhân, hộ gia đình người Việt Nam.
 • Độ tuổi từ 18 trở lên.
Điều kiện vay:
 • Có nguồn thu nhập đủ trả nợ vay từ lương, sản xuất kinh doanh, cho thuê nhà/đất,….
 • Tài sản bảo đảm: Xe mua, bất động sản (nhà/đất), giấy tờ có giá của người vay hoặc của người thân (đồng ký vay/đồng trả nợ).
 • Tài sản bảo đảm là chính xe mua: mới 100%, có giấy tờ hợp lệ, thực hiện thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và thuộc các loại xe:
      - Xe hơi đến 16 chỗ ngồi.
      - Xe bán tải đến 04 chỗ ngồi.
      - Xe tải có tải trọng đến 2,5 tấn.
Hồ sơ vay vốn:
 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của ACB).
 • CMND, hộ khẩu/ KT3 của người vay và người bảo lãnh (nếu có).
 • Chứng từ liên quan đến xe mua và tài sản bảo đảm
 • Chứng từ chứng minh nguồn thu nhập: Hợp đồng lao động, Xác nhận lương, Hợp đồng cho thuê nhà, thuê xe, giấy phép kinh doanh,… của người vay và người cùng trả nợ (nếu có).
Thông tin liên hệ:

LiveZilla Live Chat Software