Trang chủ
Sơ đồ trang web
Liên hệ
English
TRANG CHỦ

Quyền chọn mua bán vàng - gold option
Giao dịch mua bán ngoại tệ/vàng giao ngay (Spot)
Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn (Forward)
Giao dịch hoán đổi tiền tệ (Currency Swap)
BIỂU MẪU
BIỂU PHÍ
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Giao dịch tài khoản thanh toán
Giao dịch tiền gửi tiết kiệm
Giao dịch séc
Giao dịch tiền mặt
Chuyển tiền nước ngoài
Dịch vụ ngân quỹ
Dịch vụ ACB Online
Các dịch vụ khác
 

 

 

 

 

 

 

QUYỀN CHỌN MUA NGOẠI TỆ (CURRENCY OPTION)

Là một hợp đồng giữa hai bên, theo đó người mua Option có quyền, chứ không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán một số lượng ngoại tệ cụ thể với một tỷ giá thực hiện đã được ấn định tại thời điểm giao dịch trong một thời hạn cụ thể trong tương lai sau khi đã trả một khoản phí (gọi là premium) cho người bán Option ngay từ lúc ký hợp đồng.


Có 2 dạng quyền chọn ngoại tệ căn bản:

Quyền chọn mua: cho phép người mua Option có quyền quyết định thực hiện mua ngoại tệ hay không mua ngoại tệ theo tỷ giá đã ấn định trước trong hợp đồng.

Quyền chọn bán: cho phép người mua Option có quyền quyết định thực hiện bán ngoại tệ hay không bán ngoại tệ theo tỷ giá đã ấn định trước trong hợp đồng.thực hiện


1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Mua Quyền chọn mua:
Khách hàng có nhu cầu thanh toán ngoại tệ (chẳng hạn như thanh toán hàng nhập khẩu, trả nợ vay bằng ngoại tệ, thanh toán học phí v.v…) có thể có nhu cầu mua ‘Quyền chọn mua’ để phòng ngừa rủi ro tỷ giá tăng lên vào thời điểm thanh toán ngoại tệ trong tương lai.


Mua Quyền chọn bán:
Khách hàng có nguồn thu bằng ngoại tệ (chẳng hạn như nhận thanh toán xuất khẩu, nhận tiền kiều hối, chuyển tiền v.v…) có thể có nhu cầu mua ‘Quyền chọn bán’ để phòng ngừa rủi ro tỷ giá giảm xuống vào thời điểm nhận ngoại tệ trong tương lai.


 

2. ĐIỀU KIỆN XEM XÉT
Khách hàng là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự hoặc doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Khách hàng đảm bảo có đủ khả năng thanh toán phí premium cho ACB ngay từ lúc ký hợp đồng giao dịch quyền chọn ngoại tệ. Khoản phí này được ACB tính toán cho từng hợp đồng cụ thể.
Khách hàng đồng ý ký Hợp đồng nguyên tắc quyền chọn ngoại tệ và Hợp đồng giao dịch quyền chọn ngoại tệ, Phiếu báo thu phí và sử dụng Lệnh thực hiện hợp đồng Option ngoại tệ theo biểu mẫu của ACB.

3. NHỮNG TIỆN ÍCH KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM

- Nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu không còn lo ngại về biến động tỷ giá USD/VND nữa vì họ có quyền ấn định trước mức tỷ giá thực hiện theo tính toán và kỳ vọng của mình.

- Chi phí đầu tư được xác định ngay tại thời điểm mở hợp đồng (phí quyền chọn).
- Loại hình kinh doanh, đầu tư sinh lợi hiệu quả dựa trên những phán đoán về xu hướng tỷ giá.
- Vốn ít lời nhiều, tỷ suất lợi nhuận cao.

4. ĐỒNG TIỀN GIAO DỊCH

- Các ngoại tệ mạnh chủ chốt như USD, EUR, JPY, CHF, GBP, AUD, CAD, SGD và HKD

5. THỜI HẠN GIAO DỊCH
- Quy mô tối thiểu đối với ngoại tệ khác: 50.000 USD
- Thời hạn hợp đồng: tối thiểu 7 ngày, tối đa 180 ngày.

6. XUẤT TRÌNH CHỨNG TỪ

Khách hàng mua ngoại tệ bằng VND thông qua việc thực hiện hợp đồng Option với quyền chọn mua vào ngày đáo hạn hợp đồng phải xuất trình chứng từ thanh toán cho Ngân hàng theo các quy định quản lý ngoại hối hiện hành.

Đối với các hợp đồng Option giữa ngoại tệ với ngoại tệ, không yêu cầu xuất trình chứng từ thanh toán.


7. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
Ghi có tài khoản:
Trường hợp khách hàng yêu cầu Ngân hàng thực hiện hợp đồng Option, Ngân hàng sẽ chuyển tiền vào tài khoản của khách hàng sau khi khách hàng đã thanh toán đầy đủ cho Ngân hàng.


Thanh toán bù trừ:
Trường hợp khách hàng muốn hưởng chênh lệch giá, Ngân hàng sẽ thực hiện chi trả khoản tiền chênh lệch giá dựa trên tỷ giá thời điểm do ACB niêm yết hai chiều (gồm giá mua và giá bán) để bù trừ giao dịch Option ngoại tệ cho khách hàng.