ngan hang, nganhang, banking, banking services, bank, tỷ giá, tỷ giá, lãi suất, lai suat, laisuat, tygia, exchange rates, USD, JPY, AUD, CAD, GBP, CHF, euro, EUR. lam phat, lạm phát, GDP, cho vay, chovay, bao lanh, bảo lãnh, tien gui tiet kiem, tiền gửi tiết kiệm, tien gui thanh toan, tiền gửi thanh toán, chuyển tiền nhanh, chuyen tien nhanh, Western Union, cho vay trả góp, cho vay tra gop, giữ hộ vàng, giu ho vang, ngan hang,Bank in Viet nam,Ngân hàng tốt nhất Việt nam, Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt nam, tiền gửi thanh toán, thẻ tín dụng, cho vay, quyền chọn, bảo lãnh, bao thanh toán, tiết kiệm tích góp, dự thưởng, chuyển tiền nhanh, western union, thư tín dụng, tiết kiệm vàng, kiểm định và giữ hộ vàng, thu đổi ngoại tệ, cho vay du học, mua xe hơi, chuyển tiền đi nước ngoài, chuyển tiền trong nước, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ SMELG, smelg, SMEDF, smedf, SMEFP, smefp, phone banking, mobile banking, ACB Online, home banking, tín dụng chứng từ, tài trợ xuất nhập khẩu, cho vay chiết khấu bộ chứng từ, cho vay đầu tư tài sản cố định, cho vay thấu chi, bảo lãnh ngoài nước, thẻ tín dụng công ty, thẻ tín dụng cá nhân, thư tín dụng nội địa, nhờ thu nhập khẩu, nhờ thu xuất khẩu, cho vay hỗ trợ tiêu dùng, cho vay sản xuất kinh doanh dịch vụ, cho vay phát triển kinh tế nông thôn, quyền chọn mua bán vàng – gold options, quyền chọn mua bán ngoại tệ - currency options, chuyển tiền nhanh western union, chiết khấu sổ tiết kiệm, kiểm định và giữ hộ vàng, lạm phát, bankdraft đa ngoại tệ, tiền gửi tiết kiệm bằng vàng, máy rút tiền tự động, atm, ATM, automatic teller machine, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng ngọai tệ
 
Trang chủ
Sơ đồ trang web
Liên hệ
English
TRANG CHỦ CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
LIÊN HỆ

 

 
DỊCH VỤ TÀI KHOẢN SẢN PHẨM TÍN DỤNG THANH TOÁN
QUỐC TẾ
BAO THANH TOÁN KINH DOANH
NGOẠI TỆ/VÀNG
NGÂN HÀNG
ĐIỆN TỬ
   
Mẫu biểu chuyển tiền
Giấy đề nghị chuyển tiền bằng điện (dành cho khách hàng là cá nhân)
Giấy ủy quyền
Giấy đề nghị thực hiện chuyển tiền trong ngày
Giấy đề nghị chuyển tiền bằng điện (dành cho khách hàng là tổ chức)
Giấy đề nghị chuyển tiền bằng điện - bản tiếng Anh (dành cho khách hàng là tổ chức)
Giấy đề nghị tu chỉnh lệnh chuyển tiền
Giấy đề nghị tra soát lệnh chuyển tiền
Giấy đề nghị hủy lệnh chuyển tiền
Giấy ủy quyền thanh toán nước ngoài
Giấy đề nghị ACB bán ngoại tệ
Giấy đề nghị ACB bán ngoại tệ - bản tiếng Anh
Mẫu biểu nhờ thu
Giấy ủy quyền
Thư xuất trình chứng từ/Giấy đề nghị chiết khấu theo phương thức nhờ thu
Thư xuất trình chứng từ/Giấy đề nghị cho vay bảo đảm bằng khoản phải thu từ bộ chứng từ hàng xuất khẩu theo phương thức nhờ thu
Mẫu biểu CAD
Giấy đề nghị chuyển tiền bằng điện
Bản ghi nhớ
Thư xuất trình chứng từ nhờ thu CAD
Mẫu biểu LC
Giấy đề nghị phát hành tín dụng thư
Giấy đề nghị tu chỉnh tín dụng thư
Biên bản thỏa thuận
Giấy đề nghị ký hậu vận đơn
Giấy đề nghị phát hành uỷ quyền nhận hàng
Giấy đề nghị phát hành thư bảo lãnh nhận hàng
Người mở đề nghị hủy L/C nhập khẩu
Cam kết chuyển nguồn thu xuất khẩu
Thư xuất trình chứng từ
Giấy yêu cầu chuyển nhượng toàn bộ L/C - người thụ hưởng thứ nhất không giữ quyền quyết định v/v thông báo tu chỉnh
Giấy yêu cầu chuyển nhượng toàn bộ L/C - người thụ hưởng thứ nhất giữ quyền quyết định v/v thông báo tu chỉnh về giá trị và/hoặc ngày hiệu lực L/C
Giấy yêu cầu chuyển nhượng từng phần L/C - người thụ hưởng thứ nhất giữ quyền quyết định v/v thông báo một số tu chỉnh
Giấy yêu cầu chuyển nhượng từng phần L/C - người thụ hưởng thứ nhất không giữ quyền quyết định v/v thông báo toàn bộ các tu chỉnh
Giấy yêu cầu thông báo tu chỉnh LC chuyển nhượng
Giấy đề nghị phát hành Thư xác nhận
Người thụ hưởng đề nghị hủy L/C xuất khẩu
Giấy yêu cầu hủy L/C chuyển nhượng từ người thụ hưởng thứ nhất
Giấy yêu cầu hủy L/C chuyển nhượng từ người thụ hưởng thứ hai
Cam kết thanh toán hối phiếu khi đáo hạn.
Thư xuất trình, giấy đề nghị cho vay bảo đảm bằng khoản phải thu từ bộ chứng từ hàng xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ
Mẫu biểu Thanh toán biên mậu
Giấy đề nghị chuyển tiền bằng điện (dành cho khách hàng là tổ chức)
Giấy đề nghị chuyển tiền bằng điện - bản tiếng Anh (dành cho khách hàng là tổ chức)
Giấy đề nghị hủy lệnh chuyển tiền (CNY)
Giấy đề nghị ACB chuyển đổi các khoản tiền chuyển đến bằng CNY thành VND
   
LÃI SUẤT
BIỂU PHÍ
BIỂU MẪU
QUY ĐỊNH
TIỆN ÍCH