Trang chủ
Sơ đồ trang web
Liên hệ
English
TRANG CHỦ


Sản phẩm cho vay
Vay nhập khẩu nông sản của Mỹ
Giảm phí bảo lãnh phát hành
Chương trình "Vay ưu đãi cầm cố TKTG có kỳ hạn VND/USD dành cho KHDN"
Chương trình “Tín dụng nhập khẩu lãi suất ưu đãi"
Chương trình “Bó sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp ”
Chương trình “Cho vay tái cấu trúc tài chính dành cho khách hàng SMEs”
TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC
Cho vay sản xuất kinh doanh trong nước
Thấu chi tài khoản
TÀI TRỢ XUẤT KHẨU
Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng
Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng
Tài trợ thu mua dự trữ
Tài trợ xuất nhập khẩu trọn gói
TÀI TRỢ NHẬP KHẨU
Tài trợ nhập khẩu
Tài trợ nhập khẩu thế chấp bằng chính lô hàng nhập
TÀI TRỢ TRUNG DÀI HẠN
Cho vay bổ sung vốn kinh doanh trả góp
Cho vay mua xe thế chấp bằng chính xe mua
Tài trợ tài sản cố định/dự án
CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
SMEFP
SMESC
RDF
DỊCH VỤ BẢO LÃNH
Cấp hạn mức bảo lãnh có biện pháp bảo đảm nhỏ hơn 100%
Cấp hạn mức bảo lãnh đảm bảo dưới 100% ngành Dược, Y tế
Bảo lãnh thanh toán thuế xuất nhập khẩu
Triển khai chương trình ưu đãi phí bảo lãnh dành cho khách hàng của các Công ty cung ứng lao động ngoài nước
Xác thực và quản lý thư bảo lãnh trên ACB online
Cam kết bảo lãnh ngân hàng
CHO VAY ĐẦU TƯ
Cho vay ứng tiền ngày T

CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ BẢO LÃNH VAY VỐN CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
“Cho vay không cần tài sản bảo đảm”

Thực hiện chủ trương kích cầu của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận với nguồn vốn vay phục vụ sản xuất kinh doanh, ACB đã ký thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) để triển khai chương trình cho vay đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã có bảo lãnh vay vốn của VDB.

Tiện ích:

  • Được vay vốn với tài sản bảo đảm là chứng thư bảo lãnh của VDB

Đối tượng:
Doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Điều kiện:

Liên hệ: