ngan hang, nganhang, banking, banking services, bank, tỷ giá, tỷ giá, lãi suất, lai suat, laisuat, tygia, exchange rates, USD, JPY, AUD, CAD, GBP, CHF, euro, EUR. lam phat, lạm phát, GDP, cho vay, chovay, bao lanh, bảo lãnh, tien gui tiet kiem, tiền gửi tiết kiệm, tien gui thanh toan, tiền gửi thanh toán, chuyển tiền nhanh, chuyen tien nhanh, Western Union, cho vay trả góp, cho vay tra gop, giữ hộ vàng, giu ho vang, ngan hang,Bank in Viet nam,Ngân hàng tốt nhất Việt nam, Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt nam, tiền gửi thanh toán, thẻ tín dụng, cho vay, quyền chọn, bảo lãnh, bao thanh toán, tiết kiệm tích góp, dự thưởng, chuyển tiền nhanh, western union, thư tín dụng, tiết kiệm vàng, kiểm định và giữ hộ vàng, thu đổi ngoại tệ, cho vay du học, mua xe hơi, chuyển tiền đi nước ngoài, chuyển tiền trong nước, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ SMELG, smelg, SMEDF, smedf, SMEFP, smefp, phone banking, mobile banking, ACB Online, home banking, tín dụng chứng từ, tài trợ xuất nhập khẩu, cho vay chiết khấu bộ chứng từ, cho vay đầu tư tài sản cố định, cho vay thấu chi, bảo lãnh ngoài nước, thẻ tín dụng công ty, thẻ tín dụng cá nhân, thư tín dụng nội địa, nhờ thu nhập khẩu, nhờ thu xuất khẩu, cho vay hỗ trợ tiêu dùng, cho vay sản xuất kinh doanh dịch vụ, cho vay phát triển kinh tế nông thôn, quyền chọn mua bán vàng – gold options, quyền chọn mua bán ngoại tệ - currency options, chuyển tiền nhanh western union, chiết khấu sổ tiết kiệm, kiểm định và giữ hộ vàng, lạm phát, bankdraft đa ngoại tệ, tiền gửi tiết kiệm bằng vàng, máy rút tiền tự động, atm, ATM, automatic teller machine, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng ngọai tệ
 
Trang chủ
Sơ đồ trang web
Liên hệ
English
TRANG CHỦ CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
LIÊN HỆ

 
TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN
Tiền gửi thanh toán
Tiền gửi đầu tư trực tuyến
TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN
Chương trình "Tích lũy điểm - Kết tình thân"
Tiền gửi có kỳ hạn
Tiền gửi kỳ hạn lãi suất linh hoạt
Tiền gửi có kỳ hạn định kỳ nhận lãi hàng tháng/ hàng quý
Tiền gửi linh hoạt
So sánh các sản phẩm
TIỀN KÝ QUỸ
Tiền ký quỹ
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
Dịch vụ giữ hộ giấy tờ doanh nghiệp
Giao dịch chứng từ xác thực điện tử
Dịch vụ Quản lý tiền
Dịch vụ Quản lý Khoản phải thu
  - Thu hộ tiền mặt
  - Thu hộ hóa đơn
Dịch vụ Quản lý Khoản phải trả
  - Chi hộ tiền mặt
  - Thanh toán hóa đơn
  - Chi hộ lương/hoa hồng đại lý
Dịch vụ Quản lý thanh khoản
  Dịch vụ quản lý tài khoản tập trung
Dịch vụ ký quỹ
Dịch vụ Trung gian thanh toán
Cho thuê tài chính xe cơ giới
Cho thuê tài chính thiết bị, máy móc,...
Thư tín dụng nội địa
Thẻ tín dụng công ty
Các dịch vụ khác theo yêu cầu
Chương trình ưu đãi Hỗ trợ vốn kinh doanh
Chương trình ưu đãi Lãi vay - Xe trong tầm tay
Chương trình "Vay nhập khẩu nông sản của Mỹ"
Chương trình "Giảm phí phát hành bảo lãnh"
Chương trình “Bó sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp ”
Chương trình “Cho vay tái cấu trúc tài chính dành cho khách hàng SMEs”
TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC
Cho vay sản xuất kinh doanh trong nước
Thấu chi tài khoản
TÀI TRỢ XUẤT KHẨU
Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng theo L/C trả chậm có bảo đảm của Ngân hàng đại lý – Bill Financing
Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng
Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng
Tài trợ thu mua dự trữ
Tài trợ xuất nhập khẩu trọn gói
TÀI TRỢ NHẬP KHẨU
Tài trợ nhập khẩu
Tài trợ nhập khẩu thế chấp bằng chính lô hàng nhập
TÀI TRỢ TRUNG DÀI HẠN
Cho vay bổ sung vốn kinh doanh trả góp
Cho vay mua xe thế chấp bằng chính xe mua
Tài trợ tài sản cố định/ dự án
CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
SMEFP | SMESC | RDF
DỊCH VỤ BẢO LÃNH
Cấp hạn mức bảo lãnh có biện pháp đảm bảo nhỏ hơn 100%
Cấp hạn mức bảo lãnh đảm bảo dưới 100% ngành Dược, Y tế
Bảo lãnh thanh toán thuế xuất nhập khẩu
Triển khai chương trình ưu đãi phí bảo lãnh dành cho khách hàng của các Công ty cung ứng lao động ngoài nước
Xác thực và quản lý thư bảo lãnh trên ACB online
Cam kết bảo lãnh ngân hàng
CHO VAY ĐẦU TƯ
Cho vay ứng tiền ngày T
Chương trình "Tích lũy điểm thưởng, hưởng ưu đãi phí"
DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ DÀNH CHO NHÀ NHẬP KHẨU
Giải pháp thanh toán L/C trả chậm – thanh toán trả ngay
Chuyển tiền nhanh – Ghi có trong ngày
Dịch vụ thanh toán đa tệ
  Chuyển tiền đi bằng điện (T/T)
Nhờ thu nhập khẩu
Thư tín dụng (L/C) nhập khẩu
Chuyển tiền CAD nhập khẩu
Thanh toán biên mậu
DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ DÀNH CHO NHÀ XUẤT KHẨU
Nhận tiền chuyển đến
Nhờ thu xuất khẩu
Thư tín dụng (L/C) xuất khẩu
Chuyển tiền CAD xuất khẩu
THANH TOÁN QUỐC TẾ ONLINE
Tiện ích tra soát bộ chứng từ xuất khẩu trên ACB Online
Tiện ích tiếp nhận thông tin giao dịch TTQT trên ACB Online
Tiện ích đăng ký giao dịch TTQT qua ACB Online
Bao thanh toán trong nước
Giao dịch mua bán ngoại tệ/vàng giao ngay (Spot)
Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn (Forward)
Giao dịch quyền chọn ngoại tệ (Option)
Giao dịch hoán đổi tiền tệ (Currency Swap)
Hỗ trợ tài chính Nhà phân phối
Hỗ trợ tài chính Nhà cung cấp
LÃI SUẤT
BIỂU PHÍ
BIỂU MẪU
QUY ĐỊNH
TIỆN ÍCH