Danh sách đại lý Western Union trên thế giới A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Tất cả
Ngân hàng đại lý:        Quốc gia:
Danh sách đại lý Western Union bắt đầu bằng chữ cái N
STT Quốc gia Đại lý Giờ làm việc Số điện thoại
1NAMIBIA nullnullTel : (061) 246986
2NEPALHulas Remittance PVT LtdSun-Fri 0900-1900, Sat 0900-1500Tel : 1 425 0001
3NEPALC.G.Finco Private Ltd.Daily 24 hoursTel : 1 422 1259
4NEPALNepal Post LtdSun-Thu 1000-1730, Fri 1000-1400Tel : (01) 422 3585
5NEPALAnnapurna Travel & Tours (P) Ltd.Daily 0930-1930Tel : (01) 223 530
6NEPALNABIL Bank LimitedMon-Fri 1000-1500Tel : (01) 227 181
7NEPALSita World TravelSun-Fri 0900-1730Tel : (01) 418 738
8NETHERLANDSGoffin Change NvMon-Sat 0900-1800Tel : 800 14555
9NETHERLANDSPostbank N.V.Mon-Fri 0800-1630Tel : 800 736 3666*
10NETHERLANDSGWK TravelexMon-Fri 0900-1700Tel : 20 569 0603
11NEW CALEDONIASociete Generale Caledonienne de BanqueMon-Fri 0745-1530Tel : 256333
12NEW ZEALANDCity Forex (NZ) Ltd.Mon-Fri 0830-1900, Sat 0830-1700Tel : (09) 970 1040
13NEW ZEALANDWorldwide Transfers Ltd.Mon-Fri 0800-1730, Sat 0900-1600, Sun 0900-1300Tel : 800 270000*
14NEW ZEALANDTravelexMon-Fri 0700-1900, Sat 0700-1700Tel : 61(3) 928 20274
15NEW ZEALANDNew Zealand PostMon-Fri 0730-1800, Sat 0830-1230Tel : 0800 005 253
16NICARAGUAAirPakMon-Sat 0800-2000, Sun 0800-1500Tel : 266 8126
17NIGERBanque Regionale de SolidariteMon-Fri 0830-1730Tel : 739 547
18NIGERBIA NigerMon-Fri 0745-1645Tel : 207 33165
19NIGERBanque Atlantique Du NigerMon-Fri 0830-1730, Sat-Sun 0900-1300Tel : 739 858
20NIGERBank Of Africa NigerMon-Fri 0830-1700, Sat 0800-1200Tel : 20 738 183
21NIGEREcobank NigerMon-Fri 0830-1730, Sat 0900-1300Tel : 737 181
22NIGERSonibankMon-Fri 0800-1800Tel : 736 347
23NIGERIASterling Bank PLCMon-Fri 0800-1600, Sat 0900-1400Tel : (1) 270 5809
24NIGERIAEcobank Nigeria PLCMon-Fri 0800-1700, Sat 1000-1800Tel : (1) 818 5549
25NIGERIAAccess Bank PLC.Mon-Fri 0800-1600Tel : (1) 271 2004
26NIGERIAFirst City Monument Bank PLCMon-Fri 0800-1600Tel : (1) 2665231
27NIGERIADiamond Bank PLCMon-Fri 0800-1600, Sat 0800-1400Tel : (1) 262 4278
28NIGERIAWema BankMon-Fri 0800-1600Tel : (1) 271 1233
29NIGERIAFirst Bank of Nigeria PLCMon-Fri 0800-1700Tel : (1) 266 8176
30NIGERIAIBTC Chartered Bank PLCMon-Fri 0800-1800Tel : (1) 270 1483
31NIGERIASKYE Bank PLCMon-Fri 0800-1600, Sat 1000-1400Tel : (1) 270 3090
32NIGERIAUnity Bank PLCMon-Fri 0800-1600, Sat 1000-1400Tel : (1) 461 92014
33NIGERIAGuaranty Trust Bank PLCMon-Fri 0800-1600Tel : (1) 480 4398
34NIGERIAZenith International BankMon-Fri 0800-1700Tel : (1) 270 0741
35NIGERIAOceanic Bank InternationalMon-Fri 0800-1630Tel : (1) 270 5032
36NIGERIAIntercontinental Bank PLCMon-Fri 0800-1800, Sat 1000-1400Tel : (1) 262 3014
37NIUEBank of South PacificMon-Thu 0900-1500, Fri 0830-1500Tel : 683 4020
38NORTHERN MARIANA ISLANDSInsurance and Business Management (MITA Travel)Mon-Fri 0800-1800, Sat 0800-1700Tel : (670) 234 7888
39NORWAYWestern Union International Bank GMBHMon-Fri 0900-1900, Sat 0900-1700Tel : 800 33 443 355*
40NORWAYFexco Money Transfer ASMon-Fri 1000-1800Tel : 800 18 666*
41NORWAYSparebank OestMon-Wed 0900-1500, Thu 0900-1700, Fri 0900-1500Tel : 815 48050
 Copyright © 2005 - Ngân hàng Á Châu - ACB - Email: acb@acb.com.vn - Website: www.acb.com.vn
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP HCM - Tel: (848) 3929 0999 - Fax: (848) 3839 9885 - Telex: 813158 ACB VT - SWIFT Code: ASCBVNVX