ngan hang, nganhang, banking, banking services, bank, tỷ giá, tỷ giá, lãi suất, lai suat, laisuat, tygia, exchange rates, USD, JPY, AUD, CAD, GBP, CHF, euro, EUR. lam phat, lạm phát, GDP, cho vay, chovay, bao lanh, bảo lãnh, tien gui tiet kiem, tiền gửi tiết kiệm, tien gui thanh toan, tiền gửi thanh toán, chuyển tiền nhanh, chuyen tien nhanh, Western Union, cho vay trả góp, cho vay tra gop, giữ hộ vàng, giu ho vang, ngan hang,Bank in Viet nam,Ngân hàng tốt nhất Việt nam, Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt nam, tiền gửi thanh toán, thẻ tín dụng, cho vay, quyền chọn, bảo lãnh, bao thanh toán, tiết kiệm tích góp, dự thưởng, chuyển tiền nhanh, western union, thư tín dụng, tiết kiệm vàng, kiểm định và giữ hộ vàng, thu đổi ngoại tệ, cho vay du học, mua xe hơi, chuyển tiền đi nước ngoài, chuyển tiền trong nước, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ SMELG, smelg, SMEDF, smedf, SMEFP, smefp, phone banking, SMS Service, ACB Online, home banking, tín dụng chứng từ, tài trợ xuất nhập khẩu, cho vay chiết khấu bộ chứng từ, cho vay đầu tư tài sản cố định, cho vay thấu chi, bảo lãnh ngoài nước, thẻ tín dụng công ty, thẻ tín dụng cá nhân, thư tín dụng nội địa, nhờ thu nhập khẩu, nhờ thu xuất khẩu, cho vay hỗ trợ tiêu dùng, cho vay sản xuất kinh doanh dịch vụ, cho vay phát triển kinh tế nông thôn, quyền chọn mua bán vàng – gold options, quyền chọn mua bán ngoại tệ - currency options, chuyển tiền nhanh western union, chiết khấu sổ tiết kiệm, kiểm định và giữ hộ vàng, lạm phát, bankdraft đa ngoại tệ, tiền gửi tiết kiệm bằng vàng, máy rút tiền tự động, atm, ATM, automatic teller machine, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng ngọai tệ
 
Trang chủ
Sơ đồ trang web
Liên hệ
English
TRANG CHỦ KHÁCH HÀNG
CÁ NHÂN
KHÁCH HÀNG
DOANH NGHIỆP
GIỚI THIỆU MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
TUYỂN DỤNG LIÊN HỆ
         
SMS SERVICE
Giới thiệu và đăng ký
Hướng dẫn kiểm tra thông tin
Hướng dẫn thanh toán các loại hóa đơn
Hướng dẫn chuyển tiền vào thẻ
Câu hỏi thường gặp
Mobile Service
Hướng dẫn kiểm tra thông tin
Khách hàng soạn tin nhắn theo quy định của Ngân hàng cho từng dịch vụ gửi đến 997 sẽ được Ngân hàng trả lời thông tin.
Chú ý:
* Tin nhắn gửi đến ACB không phân biệt chữ hoa, chữ thường.
* Số tiền giao dịch trên SMS Service là tiền đồng Việt Nam.

1. Thông tin tỷ giá, chứng khoán:
- Xem thông tin tỷ giá: ACB Tg {Loại ngoại tệ}
Ví dụ: ACB Tg USD EUR GOLD
- Xem thông tin giá chứng khoán: ACB CK {Loại chứng khoán}
Ví dụ: ACB Giack Ree Sam Hap hoặc ACB CK Ree Sam Hap

2. Thông tin tài khoản cá nhân:
- Kiểm tra số dư tài khoản: ACB Sd {Mã số truy cập}
Ví dụ: ACB sd 55555
- Xem 5 giao dịch phát sinh mới nhất của tài khoản: ACB LK {Mã số truy cập}
Ví dụ: ACB lk 55555
- Thông báo số dư khi tài khoản có thay đổi: ACB sdon {Mã số truy cập}
Ví dụ: ACB sdon 55555
- Ngưng thông báo số dư khi tài khoản có thay đổi: ACB sdoff {Mã số truy cập}
Ví dụ: ACB sdoff 55555