Trang chủ
Sơ đồ trang web
Liên hệ
English
TRANG CHỦ KHÁCH HÀNG
CÁ NHÂN
KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP GIỚI THIỆU MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
SƠ ĐỒ TRANG WEB LIÊN HỆ
         

    THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU
 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 của Ngân hàng TMCP Á Châu ngày 22/3/2008;
- Căn cứ Công văn số 1400/NHNN-HCM 02 ngày 13/8/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Á Châu được thực hiện tăng vốn điều lệ từ trái phiếu chuyển đổi  trong năm 2008.
   
1.
Tên tổ chức phát hành:   Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
- Trụ sở chính:   Số 442, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. HCM
- Điện thoại:     (84 - 8) 929 0999    Fax:  (84 - 8) 839 9885
2.
Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi:  
- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng TMCP Á Châu
- Loại trái phiếu:    Trái phiếu chuyển đổi (phát hành đợt 1)
- Mệnh giá:  1.000.000 đồng
- Thời điểm phát hành: 16/10/2006.
- Thời hạn trái phiếu:  5 năm.
- Kỳ hạn trả lãi: trả lãi hàng năm
- Lãi suất: 8%/năm, cố định.
- Số lượng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu: 550.023 trái phiếu.
- Giá trị trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu: 550.023.000.000 đồng.
3.
Thời điểm chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi: lúc 11:30 ngày 16/9/2008. Vào thời điểm này, ACB ngưng nhận hồ sơ chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi phát hành vào ngày 16/10/2006.
4.
Tỷ lệ chuyển đổi: 1:100 (một trái phiếu mệnh giá 1.000.000 đồng sẽ được chuyển đổi thành 100 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng).
5.
Thời điểm chuyển đổi: 17/9/2008. Từ ngày 17/9/2008, ACB sẽ tiến hành thu Giấy xác nhận quyền sở hữu trái phiếu chuyển đổi để chuyển đổi thành Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Thời gian phát Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: ACB sẽ thông báo sau.
Địa điểm thực hiện:
- Cổ đông cư ngụ tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào): Hội sở, 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. HCM;
- Cổ đông cư ngụ tại TP Hà Nội và các tỉnh phía Bắc (từ Huế trở ra, ngoại trừ Hải Phòng): Ngân hàng Á Châu - Chi nhánh Hà Nội: 184 -186 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội;
- Cổ đông cư ngụ tại TP Hải Phòng: Ngân hàng Á Châu - Sở giao dịch Hải Phòng: 15 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
6.
Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: ACB sẽ làm thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi.
7.
Thời gian tính lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu được tính từ ngày 16/10/2007 đến ngày T-1 (ngày T là ngày Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh chấp thuận  tăng vốn điều lệ của ACB từ trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.)
8.
Thời điểm chi trả lãi: Kể từ ngày T+7, ACB chi trả lãi trái phiếu vào tài khoản của trái chủ mở tại ACB. Trong trường hợp trái chủ không có tài khoản tại ACB, ACB chi trả lãi trái phiếu bằng tiền mặt tại Hội sở Ngân hàng TMCP Á Châu:
- Địa chỉ:       442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
- Điện thoại:  (08) 929 0999 * ext: 637
9.
Công thức tính lãi: (Tổng giá trị trái phiếu được chuyển đổi x 8% x số ngày phải trả lãi trái phiếu) / 365 ngày
10.
Nội dung khác:
 
- Từ khi chốt danh sách đến thời điểm chuyển đổi, trái chủ không được thực hiện việc chuyển nhượng, tặng cho, cầm cố và các giao dịch khác với số trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu theo danh sách đã chốt.
- Cổ đông sở hữu cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu có quyền và nghĩa vụ như các cổ đông sở hữu cổ phiếu đã phát hành.

TỔNG GIÁM ĐỐC      

 
             

   Copyright © 2005 - Ngân hàng Á Châu - ACB - Email: acb@acb.com.vn - Website: www.acb.com.vn
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP HCM - Tel: (848) 929 0999 - Fax: (848) 839 9885 - Telex: 813158 ACB VT - SWIFT Code: ASCBVNVX