Trang chủ
Sơ đồ trang web
Liên hệ
English
TRANG CHỦ KHÁCH HÀNG
CÁ NHÂN
KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP GIỚI THIỆU MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
SƠ ĐỒ TRANG WEB LIÊN HỆ
         

    THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU ĐỔI VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ CỔ PHIẾU ACB   THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI
  QUY CHẾ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI
 Nhằm tiết kiệm thời gian, cổ đông có thể download bộ biểu mẫu sau đây và điền đầy đủ các thông tin cần thiết trước khi nộp hồ sơ tại ngân hàng:
1.Bảng kê cổ phiếu/Chứng chỉ cổ phiếu
2.Hợp đồng mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán
3.Giấy đăng ký mở tài khoản

 • Căn cứ công văn số 7754/NHNN-CNH ngày 11 tháng 09 năm 2006 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán;
 • Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 3021/CVNQ-HĐQT.06 ngày 30/09/2006 về việc sửa đổi Điều lệ;
 • Căn cứ công văn số 1981/QĐ-NHNN ngày 17 tháng 10 năm 2006 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB);
 • Căn cứ Giấy chấp thuận đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (TTGDCK) Hà Nội số 21/QĐ-TTGDHN ngày31/10/2006 của TTGDCK Hà Nội – Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Nhằm phục vụ cho việc đăng ký giao dịch cổ phiếu ACB tại TTGDCK Hà Nội, Ngân hàng Á Châu thông báo việc tiến hành thu đổi và đăng ký lưu ký cổ phiếu ACB như sau:

 1. Thu đổi và đăng ký lưu ký:
  Cổ phiếu và chứng chỉ cổ phiếu ACB đang lưu hành với mệnh giá 1.000.000 đồng/cổ phiếu sẽ được thu đổi để chuyển thành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và đăng ký lưu ký.

 2. Thời gian thu đổi và đăng ký lưu ký:
  Từ 08h00 ngày 02/11/2006.

 3. Ngưng giao dịch để lưu ký tập trung:
  ACB sẽ ngưng giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu từ 17h00 ngày 08/11/2006 để đăng ký lưu ký cổ phiếu ACB tại TTGDCK Hà Nội. Mọi thủ tục chuyển nhượng sau thời gian này sẽ được thực hiện thông qua TTGDCK Hà Nội.

 4. Địa điểm thu đổi và đăng ký lưu ký:
  - Tại TPHCM: nộp hồ sơ tại Bàn thu đổi và đăng ký lưu ký, Hội sở: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp.HCM.
  - Tại Hà Nội: nộp hồ sơ tại Bàn thu đổi và đăng ký lưu ký, Chi nhánh ACB Hà Nội: 184 – 186 phố Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 5. Điều kiện thu đổi và đăng ký lưu ký:

  a.Cổ đông là cá nhân khi thu đổi và đăng ký lưu ký mang theo giấy tờ sau đây:
  • Bản chính Cổ phiếu/Chứng chỉ cổ phiếu
  • CMND hoặc hộ chiếu kèm một bản sao

  b.Cổ đông là pháp nhân và Cổ đông nước ngoài khi thu đổi và đăng ký lưu ký mang theo giấy tờ sau đây:
  • Bản chính Cổ phiếu/Chứng chỉ cổ phiếu.
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương.
  • Văn bản xác định người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền, CMND/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền.Nhằm tiết kiệm thời gian, cổ đông có thể download bộ biểu mẫu sau đây và điền đầy đủ các thông tin cần thiết trước khi nộp hồ sơ tại ngân hàng:
1.Bảng kê cổ phiếu/Chứng chỉ cổ phiếu
2.Hợp đồng mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán
3.Giấy đăng ký mở tài khoản


 
             

   Copyright © 2005 - Ngân hàng Á Châu - ACB - Email: acb@acb.com.vn - Website: www.acb.com.vn
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP HCM - Tel: (848) 929 0999 - Fax: (848) 839 9885 - Telex: 813158 ACB VT - SWIFT Code: ASCBVNVX