Trang chủ
Sơ đồ trang web
Liên hệ
English
TRANG CHỦ KHÁCH HÀNG
CÁ NHÂN
KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP GIỚI THIỆU MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
SƠ ĐỒ TRANG WEB LIÊN HỆ
         

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY XÁC NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI   THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỂU CHỈNH NGÀY HẠN CHÓT ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI PHÁT HÀNH ĐỢT HAI   THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI
 

 1. Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
  • Trụ sở chính:                       Số 442, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại:                      (08) 9290 999              Fax: (08) 839 9885
 2. Tổ chức tư vấn:                               Công ty TNHH Chứng khoán ACB
  • Trụ sở chính:                       Số 9, Lê Ngô Cát, P.7, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại:                      (08) 9302428               Fax: (08) 930 2423
 3. Thông tin về trái phiếu:
  • Tên trái phiếu:                     Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng TMCP Á Châu.
  • Mệnh giá:                            1.000.000 đồng/trái phiếu.
  • Kỳ hạn:                                05 năm.
  • Lãi suất:                              8%/năm.
  • Kỳ hạn trả lãi:                     Định kỳ hàng năm.
  • Thời hạn chuyển đổi:       Trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012.
  • Tỷ lệ chuyển đổi: 1:100 (Một trái phiếu mệnh giá 1.000.000 đồng sẽ được chuyển đổi thành 100 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng).
 4. Thông tin về đợt phát hành
  • Đối tượng phát hành:           Cổ đông hiện hữu.
  • Số lượng phát hành:             1.350.000 trái phiếu.
  • Giá phát hành:                       1.000.000 đồng/trái phiếu.
  • Tỷ lệ phân bổ quyền: Loại chứng khoán (1) – 1 quyền; Loại chứng khoán (2) – 1 quyền.
  • Tỷ lệ thực hiện: 0,5133% (1000: 5,133) (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền mua. Cứ 1.000 quyền mua sẽ được mua 5,133 trái phiếu chuyển đổi. Số lượng trái phiếu chuyển đổi được mua được làm tròn đến hàng đơn vị. Trường hợp số trái phiếu chuyển đổi được mua của cổ đông hiện hữu do phần lẻ phát sinh và số lượng trái phiếu chuyển đổi dự kiến phát hành không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết sẽ được phân phối cho nhân viên ACB. Phương thức phân phối và danh sách nhân viên ACB được mua trái phiếu chuyển đổi do Thường trực Hội đồng quản trị quyết định.)
 5. Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông): 04/01/2008.
 6. Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được phép chuyển nhượng. Cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần (không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Thời gian chuyển nhượng quyền: Từ ngày 17/01/2008 đến 05/02/2008.
 7. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu: Từ ngày 17/01/2008 đến 13/02/2008.
 8. Địa điểm đăng ký và thực hiện quyền mua hoặc chuyển nhượng quyền mua:            
  • Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Đăng ký hoặc chuyển nhượng quyền mua tại các công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Đăng ký hoặc chuyển nhượng quyền mua tại một trong các địa điểm sau:
   • Hội sở Ngân hàng TMCP Á Châu (442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh);
   • Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hà Nội (184 - 186 Bà Triệu, Hà Nội);
   • Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Sài Gòn (30 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh);
   • Ngân hàng TMCP Á Châu – Sở Giao dịch Hải Phòng (15 Hoàng Diệu – Phường Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng);
   • Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Đà Nẵng (16 Thái Phiên, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng);
   • Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Cần Thơ (17 – 19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp. Cần Thơ).
 9. Thông tin tài khoản:

  • Tài khoản trái phiếu chuyển đổi: Mỗi cổ đông sẽ được mở một tài khoản trái phiếu chuyển đổi tại Ngân hàng TMCP Á Châu. Thông tin tài khoản các cổ đông sẽ được nhận tại:
   • Đối với cổ đông đã lưu ký: Nhận tại các công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
   • Đối với cổ đông chưa lưu ký: Nhận tại nơi đăng ký mua trái phiếu chuyển đổi.
  • Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu chuyển đổi:
   • Đối với cổ đông đã lưu ký:
    • Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Á Châu
    • Số tài khoản:               4531.00.809
    • Mở tại :                         Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM
   • Đối với cổ đông chưa lưu ký: Nộp tiền trực tiếp vào tài khoản trái phiếu chuyển đổi tại các địa điểm đăng ký mua trái phiếu chuyển đổi.
 10. Giấy xác nhận quyền sở hữu trái phiếu chuyển đổi: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, cổ đông sẽ nhận Giấy xác nhận quyền sở hữu trái phiếu chuyển đổi. Thời gian và địa điểm nhận Ngân hàng sẽ thông báo sau.                                                                         

 
             

   Copyright © 2005 - Ngân hàng Á Châu - ACB - Email: acb@acb.com.vn - Website: www.acb.com.vn
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP HCM - Tel: (848) 929 0999 - Fax: (848) 839 9885 - Telex: 813158 ACB VT - SWIFT Code: ASCBVNVX