Trang ch?
S? ?? trang web
Lin h?
English
TRANG CHỦ CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
LIÊN HỆ
         

   
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
   
BIỂU PHÍ
LÃI SUẤT
Tỷ Giá Vàng

Tỷ giá ngày: Lần

Mua TM Mua CK Bán
Vàng ACB35,000,000 35,120,000
Vàng SJC35,040,000 35,120,000
Đơn vị tính (Đồng/lượng)

Tỷ Giá Ngoại Tệ

Tỷ giá ngày: Lần

Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán
USD(50,100)21,38021,39021,400
USD(5,10,20)21,370  
USD(1)21,360  
JPY179.96180.42182.09
EUR26,48226,54926,795
CHF 22,10022,305
GBP 33,50833,819
AUD18,07818,15118,328
SGD16,35216,39316,545
CAD18,69418,74118,914
HKD 2,7512,776
THB 650662
NZD 16,73316,897