Trang ch?
S? ?? trang web
Lin h?
English
TRANG CHỦ CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
LIÊN HỆ
         

   
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
   
BIỂU PHÍ
LÃI SUẤT
Tỷ Giá Vàng

Tỷ giá ngày: Lần

Mua TM Mua CK Bán
Vàng SJC36,410,000 36,460,000
Đơn vị tính (Đồng/lượng)

Tỷ Giá Ngoại Tệ

Tỷ giá ngày: Lần

Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán
USD(50,100)21,15521,17521,225
USD(5,10,20)21,145  
USD(1)21,135  
JPY202.6203.11204.8
EUR27,95328,02328,258
CHF 23,16223,356
GBP 34,99235,285
AUD19,56119,64019,814
SGD16,85816,90117,042
CAD19,24619,29419,455
HKD 2,7252,748
THB 661672
NZD 17,72117,878