Category > Product Detail
An Phúc Thành Tài Ưu Việt

An Phúc Thành Tài Ưu Việt

An Phúc Thành Tài Ưu Việt

Vun đắp tương lai cho con là mong ước trọn vẹn Bạn làm được với “An Phúc Thành Tài Ưu Việt”

Chu toàn

Đảm bảo tương lai cho con với 150% Số tiền bảo hiểm

An tâm

Bảo vệ toàn diện cho cả cha và mẹ

Linh hoạt

Linh hoạt chắp cánh ước mơ với việc chuyển đổi lựa chọn nhận quyền lợi học vấn

Một số thông tin cần lưu ý

Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: 18 - 55 tuổi
Tuổi tối đa kết thúc hợp đồng: 70 tuổi
Thời hạn hợp đồng: 6 đến 26 năm tùy giải pháp lựa chọn
Thời hạn đóng phí: kết thúc trước thời hạn hợp đồng 4 năm hoặc bằng thời hạn hợp đồng tùy giải pháp lựa chọn
Phí bảo hiểm: tối thiểu 5 triệu đồng/năm
Định kỳ đóng phí: Năm, Nửa năm, Quý và Tháng
Số tiền bảo hiểm tối thiểu: 50 triệu đồng

Tài liệu này chỉ giới thiệu tóm tắt đặc điểm của sản phẩm và không phải là hợp đồng bảo hiểm. Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ được thực hiện theo quy tắc, điều khoản bảo hiểm của sản phẩm An Phúc Thành Tài Ưu Việt.

Giải thích thuật ngữ

Số tiền bảo hiểm: Là số tiền mà Bên mua bảo hiểm chọn để được bảo hiểm và là căn cứ để chi trả các quyền lợi bảo hiểm.
Lãi chia tích lũy: Là khoản lãi được tính và tích lũy hàng năm khi hợp đồng còn hiệu lực và trong thời gian đóng phí. Khoản lãi này không đảm bảo và phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.
Lãi chia cuối hợp đồng: Là khoản lãi được tính một lần vào ngày đáo hạn hợp đồng hoặc ngày chấm dứt hiệu lực hợp đồng do Người được bảo hiểm bị Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc tử vong. Khoản lãi này không đảm bảo và phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

Đảm bảo tương lai học vấn cho con

Khi kết thúc thời hạn đóng phí, Quyền lợi học vấn của An Phúc Thành Tài Ưu Việt sẽ giúp con bạn có nguồn tài chính để tiếp tục con đường học vấn hoặc khởi nghiệp, theo đúng mong ước và hoạch định của bạn. 
Bạn có thể lựa chọn nhận Quyền lợi học vấn định kỳ trong 4 năm hoặc nhận Quyền lợi học vấn một lần khi hợp đồng đáo hạn. Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, bạn có thể thực hiện một lần yêu cầu chuyển đổi lựa chọn nhận Quyền lợi học vấn.

Nhận quyền lợi học vấn định kỳ trong 4 năm cuối của hợp đồng:

Thời điểm nhận quyền lợi học vấn Quyền lợi học vấn
% STBH % Lãi chia tích lũy % Lãi chia cuối hợp đồng
Ngày kỉ niệm hợp đồng 04 năm trước Ngày đáo hạn 30% 20%  
Ngày kỉ niệm hợp đồng 03 năm trước Ngày đáo hạn 30% 20%  
Ngày kỉ niệm hợp đồng 02 năm trước Ngày đáo hạn 30% 20%  
Ngày kỉ niệm hợp đồng 01 năm trước Ngày đáo hạn 30% 20%  
Ngày đáo hạn 30% 20% 100%
Tổng Quyền lợi học vấn 150% 100% 100%

Nhận Quyền lợi học vấn một lần ngay khi hợp đồng đáo hạn:

Thời điểm nhận quyền lợi học vấn Quyền lợi học vấn
% STBH % Lãi chia tích lũy % Lãi chia cuối hợp đồng
Ngày đáo hạn 150% 100% 100%

 

An toàn tài chính cho cả gia đình

a. Quyền lợi của Người được bảo hiểm (NĐBH)

Trường hợp rủi ro Quyền lợi bảo hiểm nhận một lần Hỗ trợ tài chính hằng năm cho đến hết thời hạn đóng phí
NĐBH tử vong do tai nạn trước 65 tuổi 200% Số tiền bảo hiểm (STBH)* 10% STBH
NĐBH tử vong không do tai nạn 100% STBH* 10% STBH
NĐBH bị tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn 100% STBH 10% STBH
NĐBH mắc bệnh ung thư trước 65 tuổi 25% STBH  

* Quyền lợi bảo hiểm tử vong sẽ tăng thêm 10% nếu NĐBH không hút thuốc lá.

b. Quyền lợi của Bên mua bảo hiểm (BMBH)
Nếu BMBH không may bị tử vong hoặc Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn trước 65 tuổi, Công ty sẽ chi trả quyền lợi hỗ trợ tài chính hàng năm là 10% STBH và miễn nộp Phí bảo hiểm của sản phẩm này cho đến hết thời hạn đóng phí. 
Lưu ý: Quyền lợi này được áp dụng khi BMBH không đồng thời là NĐBH.

c. Ngoài ra, An Phúc Thành Tài Ưu Việt còn cho phép bạn tham gia thêm sản phẩm bổ sung bảo hiểm tử kỳ, với STBH lên đến 25% STBH của An Phúc Thành Tài Ưu Việt tại thời điểm kết hôn hoặc có con, mà không cần bổ sung thông tin sức khỏe và tài chính.


  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi