Category > Product Detail
Tài khoản kinh doanh trực tiếp - Ebiz

Tài khoản kinh doanh trực tuyến - Ebiz

Tài khoản kinh doanh trực tuyến - Ebiz

Tài khoản kinh doanh trực tuyến - eBIZ là sản phẩm dành cho khách hàng kinh doanh, thường xuyên có nhu cầu giao dịch Online

Miễn phí

Miễn phí chuyển tiền cá nhân (bao gồm chuyển tiền nhanh ngoài hệ thống) khi giao dịch trên ACB Online và Mobile App (*) và miễn phí rút tiền tại ATM của ACB

Số tài khoản ngắn

Số tài khoản ngắn, dễ nhớ

Chuyển tiền nhanh ngoài hệ thống

Chuyển tiền nhanh ngoài hệ thống trong vòng 1 phút

Người gửi tiền

Cá nhân người Việt Nam cư trú

Tiện ích

- Thực hiện chức năng của tài khoản thanh toán, bao gồm:
+ Nhận tiền, chuyển tiền, rút tiền mọi lúc – mọi nơi
+ Kết nối với thẻ ghi nợ nội địa và quốc tế
+ Giao dịch tại máy ATM
+ Thanh toán hóa đơn
+ Gửi tiết kiệm Online,…

Đặc điểm

Kỳ hạn gửi: Không kỳ hạn

Loại tiền gửi: VND

Số tiền gửi tối thiểu ban đầu: 500.000 đồng

Duy trì số dư tối thiểu: 500.000 đồng

Phí quản lý tài khoản:
- Miễn phí nếu thỏa đồng thời 2 điều kiện:
+ SDBQ/ tháng từ 5 triệu đồng trở lên. Và;
+ Số lượng giao dịch chuyển tiền cá nhân ngoài hệ thống trên ACB Online/ Mobile App (không bao gồm chuyển tiền theo danh sách) không vượt quá 500 giao dịch/tháng.

- Thực hiện thu phí quản lý tài khoản theo biểu phí KHCN hiện hành nếu không thỏa 1 trong 2 điều kiện trên (tham khảo biểu phí KHCN)

Lãi suất: không kỳ hạn bậc thang theo số dư cuối ngày ( tham khảo biểu lãi suất )

Phí dịch vụ: Tham khảo biểu phí hiện hành của ACB.

Ưu đãi

Hoàn toàn miễn phí chuyển tiền cá nhân (bao gồm chuyển tiền nhanh ngoài hệ thống) khi giao dịch trên ACB Online và Mobile App (*)
(*) không áp dụng đối với chuyển tiền theo danh sách

Miễn phí nộp tiền mặt vào máy CDM

Miễn phí gia nhập, miễn phí thường niên năm đầu thẻ ghi nợ nội địa và quốc tế

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi