Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

Miễn phí thường niên Thẻ Doanh Nghiệp

Miễn phí thường niên Thẻ Doanh Nghiệp

Thẻ tín dụng doanh nghiệp ACB Visa Corporate và Thẻ ghi nợ doanh nghiệp ACB Visa Business Debit

Đối tượng

Kháng hàng doanh nghiệp

Thời gian

Từ 28/07/2021 đến 31/12/2021

Chương trình

Miễn phí thường niên năm đầu dành cho Thẻ Doanh nghiệp

Nội dung chi tiết

Miễn phí thường niên năm đầu dành cho Thẻ tín dụng doanh nghiệp ACB Visa Corporate (*) và Thẻ ghi nợ doanh nghiệp ACB Visa Business Debit phát hành mới trong thời gian từ 28/07/2021 đến 31/12/2021

Lưu ý

(*) Lưu ý: chính sách miễn phí thường niên năm đầu dành cho Thẻ tín dụng doanh nghiệp không áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mãi khác cùng thời điểm (Doanh nghiệp được quyền lựa chọn 1 trong 2).

Hướng dẫn

Liên hệ CN/PGD gần nhất hoặc Call Center 24/7 để biết thêm chi tiết

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi