Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Chấp nhận thẻ

Cổng ACB2P

Cổng thanh toán do ACB cung cấp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại điện tử chấp nhận và thanh toán thẻ tại website của mình, từ đó thu hút các khách hàng của doanh ngiệp tham gia mua sắm hàng hóa/ dịch vụ trực tuyến

Thiết bị POS

Không chỉ tiếp cận với phương thức thanh toán hiện đại, tiện lợi, an toàn mà còn nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua các chương trình kết hợp quảng bá thương hiệu.

Vượt khó cùng ACB POS

Hoàn 25% phí MDR 30 ngày đầu tiên cho ĐVCNT sau khi lắp đặt POS và có tổng doanh số thanh toán thẻ ≥ 50 triệu VND và Hoàn phí dịch vụ thẻ NAPAS 0,025% trên Doanh số giao dịch thẻ NAPAS