Category Doanh nghiệp > Sub Category
Web Content Viewer

Tiện ích thanh toán quốc tế

TIỆN ÍCH ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TTQT QUA ACB ONLINE

Tiện ích đăng ký giao dịch TTQT qua ACB Online giúp khách hàng doanh nghiệp đăng ký các dịch vụ chuyển tiền T/T, phát hành L/C và gửi các văn bản xác nhận của khách hàng cho ACB qua ACB Online

TIỆN ÍCH TRA SOÁT BỘ CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU TRÊN ACB ONLINE

Tiện ích tra soát bộ chứng từ xuất khẩu trên ACB Online giúp khách hàng doanh nghiệp tra soát, cập nhật tình trạng của bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu, L/C xuất khẩu

TIỆN ÍCH TIẾP NHẬN THÔNG TIN GIAO DỊCH TTQT TRÊN ACB ONLINE

Tiện ích tiếp nhận thông tin giao dịch TTQT trên ACB Online giúp khách hàng doanh nghiệp truy xuất các bức điện Swift chuyển tiền T/T, phát hành L/C, L/C xuất khẩu

GÓI PHÍ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ

Đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, ACB triển khai chương trình ưu đãi "Gói phí trả trước chuyển tiền quốc tế" nhằm đáp ứng nhu cầu thương mại quốc tế nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

THANH TOÁN QUỐC TẾ KẾT NỐI VƯƠN XA

Khách hàng doanh nghiệp giao dịch Thanh toán quốc tế để được nhận ngay quà tặng là bình giữ nhiệt Lock&Lock và tham gia chương trình quay số trúng thưởng