Category > Product Detail
Chương Trình Khuyến Mãi "Sống Khỏe Hơn 100 Cùng AIA"

Chương Trình Khuyến Mãi "Sống Khỏe Hơn 100 Cùng AIA"

Chương Trình Khuyến Mãi "Sống Khỏe Hơn 100 Cùng AIA"

GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN

Giải thưởng Vòng đeo tay thông minh Xiao Mi (Mi Smart Band 4)

ĐỐI TƯỢNG

Dành cho Khách Hàng mua sản phẩm bảo hiểm Healthier 100 - AIA

THỜI GIAN THAM GIA

Từ ngày 13/04 đến ngày 30/06/2020

ĐIỀU KIỆN & THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Giải thưởng: Vòng đeo tay thông minh (Band) Xiao Mi Mi Smart Band 4

Điều kiện:
Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm Bảo hiểm hỗn hợp bệnh hiểm nghèo 100 tuổi AIA.
▪ Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) tính trên sản phẩm Bảo hiểm hỗn hợp bệnh hiểm nghèo 100 tuổi của mỗi hợp đồng bảo hiểm (không bao gồm phí của các sản phẩm bổ sung) phải đạt từ 18.000.000 đồng trở lên và thời hạn đóng phí của hợp đồng phải từ 15 năm trở lên; và
▪ Ngày khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và ngày Công ty AIA chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong thời gian quy định.

SẢN PHẨM ÁP DỤNG

- Bảo Hiểm Hỗn Hợp Bệnh Hiểm Nghèo 100 Tuổi (Healthier 100)

THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Giải thưởng/ quà tặng sẽ được trao cho các khách hàng đạt giải sau khi kết quả cuối cùng được thông báo.
Thời gian công bố kết quả như sau:
Đợt 1: 03/06/2020
Đợt 2: 02/07/2020
Đợt 3: 03/08/2020

Liên hệ

Vui lòng liên hệ Hotline (028) 39290999 – nhấn phím nội bộ: 2028
Hoặc liên hệ trực tiếp Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm tại các Chi nhánh/ PGD của ACB
  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi