Category > Product Detail
TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN

Tài khoản trực tuyến

Tài khoản trực tuyến

Là Tài khoản thanh toán dành cho khách hàng cá nhân được mở trực tuyến, áp dụng công nghệ eKYC định danh khách hàng vào quy trình mở tài khoản

Có tài khoản và sử dụng ngay trong vòng 1 PHÚT

Khách hàng chỉ cần đăng ký thông tin cá nhân, thực hiện định danh eKYC là mở được tài khoản và giao dịch ngay trên ACB Mobile App

Miễn phí giao dịch chuyển tiền trên ACB Mobile App

Không phí giao dịch trên ACB Mobile App. Không phí quản lý tài khoản. Không duy trì số dư tối thiểu

Số Tài khoản ngắn và dễ nhớ

Số tài khoản chỉ với 6 chữ số và có đuôi số 1

Đối tượng

- Khách hàng mới chưa có thông tin tại ACB, và;
- Khách hàng là người Việt Nam cư trú; và
- Khách hàng  từ đủ 18 tuổi trở lên.

Các kênh đăng ký TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN

- Website ACB: https://acb.com.vn - chọn mục "Mở Tài khoản" và  chọn "TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN"
- Trực tiếp qua link: https://dangkytructuyen.acb.com.vn/ekyc/account
- Scan QR Code:


- Trên ACB Mobile App

Hướng dẫn thực hiện việc đăng ký

- Bước 1: KH chọn sản phẩm "TàI KHOẢN TRỰC TUYẾN"
- Bước 2: KH đăng ký thông tin liên lạc, thực hiện EKYC và đăng ký thông tin cá nhân.
- Bước 3: ACB gửi thông tin số tài khoản và mật khẩu để sử dụng ACB  Mobile App đến KH.
- Bước 4: KH thực hiện giao dịch ngay trên ACB Mobile App với thông tin do ACB cung cấp.
Khách hàng tham khảo Clip hướng dẫn và File đính kèm về thao tác đăng ký bên dưới

Clip hướng dẫn

Hạn mức và các loại giao dịch

- Tổng giao dịch chuyển tiền trong/ ngoài hệ thống và thanh toán hóa đơn: 3 triệu/ ngày/ tài khoản
- Nhận tiền mặt/ nhận chuyển khoản và gửi tiền gửi có kỳ hạn cho chính mình:  không giới hạn

Đặc điểm sản phẩm

-  Thực hiện giao dịch trên ACB Mobile App.
- Khi có nhu cầu khách hàng yêu cầu chuyển "Tài khoản Trực Tuyến"  sang  Tài khoản thanh toán khác, để sử dụng đầy đủ các giao dịch với hạn mức không giới hạn

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi