Tin tức > Danh sách tin
Giới thiệu chung về ACB

Giới thiệu chung

Thông tin chung về ACB

Ngân hàng Á Châu (Asia Commercial Joint Stock Bank)

Chi tiết

Ngành nghề kinh doanh

Huy động vốn, cho vay, chiết khấu, hùn vốn, dịch vụ thanh toán, bảo hiểm, mua bán vàng, cho thuê tài chính, kinh doanh chứng khoán...

Chi tiết

Mạng lưới kênh phân phối

ACB có 350 CN/PGD không gian giao dịch hiện đại; 11.000 máy ATM và 850 đại lý Western Union trên toàn quốc

Chi tiết

Các công ty con/trực thuộc

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản ACB (ACBA), Công ty cho thuê tài chính ACB (ACBL) Công ty Quản lý Quỹ ACB (ACBC)

Chi tiết

Nhân sự

Con người, nền tảng của thành công

Chi tiết

Quy trình nghiệp vụ quản lý rủi ro

Chi tiết
  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối