Tin tức > Danh sách tin
Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát

Ông Huỳnh Nghĩa Hiệp - Trưởng Ban

Cử nhân Kinh tế ngành Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Ông có 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (ACB: từ năm 1993)

Chi tiết

Bà Hoàng Ngân - Thành viên

Cử nhân Kinh tế ngành Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Bà có 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (ACB: từ năm 1993)

Chi tiết

Bà Phùng Thị Tốt - Thành viên

Cử nhân Kinh tế ngành Ngân hàng, Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Bà có 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (ACB: từ năm 1993)

Chi tiết

Nguyễn Thị Minh Lan - Thành viên

Cử nhân Kinh tế ngành Ngân hàng, Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Bà có 33 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (ACB: từ năm 2013)

Chi tiết
  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối