Web Content Viewer

Tỷ giá hối đoái

Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngày
Lần
Xem
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá ngày
Lần

Ghi chú : (*) ACB chỉ thực hiện mua ngoại tệ mặt khác USD được niêm yết giá mua tiền mặt trên bảng tỷ giá tại 02 khu vực Hồ Chí Minh và Hà Nội. Chính sách giá mua, bán ngoại tệ tự do chuyển đổi, ngoại tệ không phổ biến, được áp dụng theo qui định hiện hành của ACB.