Web Content Viewer

TRA CỨU SỐ DƯ THẺ TIẾT KIỆM

background
* Số tài khoản(1):
* Số Seri Thẻ Tiết Kiệm(2):.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ghi chú:

(1) Số tài khoản nằm tại góc trái bên trong thẻ tiết kiệm
(2) Số seri nằm góc phải bìa thẻ tiết kiệm (No .........)