Web Content Viewer

Fee & Rate

Giao dịch tiền mặt

STT
Giao dịch
Mức phí
1.
Nộp tiền mặt để chuyển đi trong hệ thống  
-
Cùng tỉnh/TP 0,05%; TT 15.000đ/món, TĐ 1.000.000đ/món
-
Khác tỉnh/TP 0,06%; TT 20.000đ/món, TĐ 1.000.000đ/món
2.
Nộp tiền mặt để chuyển đi ngoài hệ thống  
-
Cùng tỉnh/TP 0,05%; TT 15.000đ/món, TĐ 1.000.000đ/món
-
Khác tỉnh/TP 0,08%; TT 20.000đ/món, TĐ 1.000.000đ/món
3.
Nhận tiền (bằng CMND) tại chi nhánh khác địa bàn với chi nhánh được chỉ định hoặc nhận tiền chuyển đến từ ngoài hệ thống 0,03%; TT 15.000đ/món, TĐ 1.000.000đ/món

 

Lưu ý:

 

1. Biểu phí này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. 
2. Các dịch vụ có phát sinh điện phí, bưu phí sẽ thu thêm điện phí, bưu phí theo chi phí thực tế. 
3. Các chi phí thực tế khác như thuế, các chi phí phải trả cho ngân hàng nước ngoài tham gia dịch vụ, nếu có, sẽ thu theo thực chi. 
4. Không hoàn lại phí dịch vụ và các chi phí khác đã thu theo biểu phí này trong trường hợp khách hàng giao dịch yêu cầu hủy bỏ lệnh. 
5. Đối với phí dịch vụ thu bằng ngoại tệ, trường hợp phải thu bằng VND sẽ tính theo tỷ giá bán ngoại tệ do ACB công bố tại thời điểm bán. 
6. Phí dịch vụ được thu từng lần ngay khi phát sinh hoặc thu gộp một lần sau khi kết thúc toàn bộ dịch vụ tùy theo tính chất của loại dịch vụ đó. 
7. Biểu phí mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ chi nhánh/PGD để được thông tin chi tiết

Giao dịch séc

STT
Giao dịch
Mức phí
1.
Cung ứng séc trắng 15.000đ/cuốn
2.
Bảo chi séc 10.000đ/tờ
3.
Thông báo séc không đủ khả năng thanh toán 50.000đ/lần
4.
Thu hộ séc do ngân hàng trong nước phát hành 4.000đ/tờ
5.
Thu hộ séc do ngân hàng nước ngoài phát hành  
-
Phí gửi séc 3USD/tờ
-
Thanh toán kết quả nhờ thu 0.2%/ giá trị báo có TT:5USD
-
Séc nhờ thu bị từ chối Thu theo thực tế phát sinh

 

Lưu ý:

 

1. Biểu phí này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. 
2. Các dịch vụ có phát sinh điện phí, bưu phí sẽ thu thêm điện phí, bưu phí theo chi phí thực tế. 
3. Các chi phí thực tế khác như thuế, các chi phí phải trả cho ngân hàng nước ngoài tham gia dịch vụ, nếu có, sẽ thu theo thực chi. 
4. Không hoàn lại phí dịch vụ và các chi phí khác đã thu theo biểu phí này trong trường hợp khách hàng giao dịch yêu cầu hủy bỏ lệnh. 
5. Đối với phí dịch vụ thu bằng ngoại tệ, trường hợp phải thu bằng VND sẽ tính theo tỷ giá bán ngoại tệ do ACB công bố tại thời điểm bán. 
6. Phí dịch vụ được thu từng lần ngay khi phát sinh hoặc thu gộp một lần sau khi kết thúc toàn bộ dịch vụ tùy theo tính chất của loại dịch vụ đó. 
7. Biểu phí mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ chi nhánh/PGD để được thông tin chi tiết

Giao dịch tiền gửi tiết kiệm

STT
Giao dịch
Mức phí
1.
Nộp tiền vào sổ tiết kiệm không kỳ hạn  
-
Tại chi nhánh cùng tỉnh/TP nơi mở sổ tiết kiệm Miễn phí
-
Tại chi nhánh khác tỉnh/TP nơi mở sổ tiết kiệm  
+
Nộp VND 0,03%; TT 15.000đ, TĐ 1.000.000đ
+
Nộp USD 0.15% TT: 1 USD
2.
Rút tiền từ sổ tiết kiệm  
-
Tại chi nhánh cùng tỉnh/TP nơi mở sổ tiết kiệm Miễn phí
-
Tại chi nhánh khác tỉnh/TP nơi mở sổ tiết kiệm  
+
Rút VND 0,03%; TT 15.000đ, TĐ 1.000.000đ
+
Rút USD 0.15% TT: 1USD
3.
Lưu ý  
-
Khách hàng rút tiền trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào sổ tiết kiệm thì thu phí kiểm đếm
 
  • Tài khoản VND
0,03%; TT 15.000đ
 
  • Tài khoản USD
0.15%, TT: 1USD
-
Miễn phí rút tiền tại chi nhánh khác tỉnh/TP nơi mở sổ nếu chính chủ tài khoản thực hiện rút và gửi lại tiết kiệm cho chính mình (chỉ miễn phí cho phần tiền gửi lại ACB)
-
Miễn phí rút tiền tại chi nhánh khác tỉnh/TP nơi mở sổ nếu khách hàng rút tiết kiệm có kỳ hạn khi đáo hạn hoặc sau kỳ hạn gửi đầu tiên

 

Lưu ý:

 

1. Biểu phí này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. 
2. Các dịch vụ có phát sinh điện phí, bưu phí sẽ thu thêm điện phí, bưu phí theo chi phí thực tế. 
3. Các chi phí thực tế khác như thuế, các chi phí phải trả cho ngân hàng nước ngoài tham gia dịch vụ, nếu có, sẽ thu theo thực chi. 
4. Không hoàn lại phí dịch vụ và các chi phí khác đã thu theo biểu phí này trong trường hợp khách hàng giao dịch yêu cầu hủy bỏ lệnh. 
5. Đối với phí dịch vụ thu bằng ngoại tệ, trường hợp phải thu bằng VND sẽ tính theo tỷ giá bán ngoại tệ do ACB công bố tại thời điểm bán. 
6. Phí dịch vụ được thu từng lần ngay khi phát sinh hoặc thu gộp một lần sau khi kết thúc toàn bộ dịch vụ tùy theo tính chất của loại dịch vụ đó. 
7. Biểu phí mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ chi nhánh/PGD để được thông tin chi tiết

Giao dịch tài khoản thanh toán

 

STT Giao dịch Mức phí
1.
Mở tài khoản Miễn phí
2.
Số dư tối thiểu 100.000đ/20USD
3.
Quản lý tài khoản 10.000 tháng (áp dung đối với TK VND có số dư bình quân tháng thấp hơn 500.000đ/tháng, không áp dụng đối với tài khoản Tiền gửi "Đầu tư trực tuyến")
4.
Đóng tài khoản
20.000đ/2USD/2EUR
5.
Phí giao dịch tại quầy đối với tài khoản Tiền gửi "Đầu tư trực tuyến" (*)
10.000đ/Giao dịch
I.
TÀI KHOẢN VND
1.
Gửi tiền vào tài khoản  
a.
Nộp tiền mặt  
-
Cùng tỉnh/TP nơi mở tài khoản Miễn phí
-
Khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản 0,03%; TT 15.000đ, TĐ 1.000.000đ
b.
Nhận chuyển khoản Miễn phí