Category > Product Detail
Bảo Hiểm Đầu Tư SUN - Sống Sung Túc

Bảo Hiểm Đầu Tư SUN - Sống Sung Túc

Bảo Hiểm Đầu Tư SUN - Sống Sung Túc

Bảo hiểm đầu tư linh hoạt SUN – Sống Sung Túc, giải pháp đầu tư hiệu quả, linh hoạt với sự bảo vệ toàn diện giúp bạn tự do tận hưởng và trải nghiệm cuộc sống

Đầu tư hiệu quả

Quỹ đầu tư được quản lý bởi công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp. Nhận các khoản thưởng hấp dẫn và cạnh tranh để gia tăng giá trị đầu tư

Đầu tư linh hoạt

3 Quỹ đầu tư phù hợp với nhu cầu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Danh mục đầu tư đa dạng và linh hoạt trong đóng phí.

Bảo vệ toàn diện

Chủ động tài chính với các quyền lợi bảo vệ toàn diện trước các rủi ro tử vong, hay thương tật.

Các quyền lợi ưu việt của sản phầm

Đầu tư hiệu quả
• Các Khoản thưởng được chi trả thường xuyên trong suốt thời hạn hợp đồng:

o Thưởng khởi đầu vững chắc.
o Thưởng duy trì hợp đồng
o Thưởng đặc biệt

• Quyền lợi đáo hạn hấp dẫn
• Quỹ đầu tư được quản lý bởi Công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp

Đầu tư linh hoạt

• 3 Quỹ đầu tư phù hợp theo nhu cầu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn: Quỹ Tăng trưởng, Quỹ Cân Bằng, Quỹ Bền Vững
• Danh mục đầu tư đa dạng giúp bạn linh hoạt trong đầu tư
• Toàn quyền và dễ dàng chuyển đổi quỹ đầu tư theo nhu cầu
• Chủ động đầu tư thêm theo tình hình tài chính
• Linh hoạt trong đóng phí và rút tiền.

Bảo vệ toàn diện

• An tâm với các quyền lợi bảo vệ toàn diện trước các rủi ro tử vong, hay thương tật.
• Gia tăng mức bảo vệ trước một trong các sự kiện làm tăng trách nhiệm tài chính
• Cung cấp thêm bảo vệ trước các rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo, nằm viện, chăm sóc y tế với các sản phẩm bảo hiểm bổ sung đa dạng

 

Thông tin chung

- Tuổi tham gia hợp đồng: Từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi
- Tuổi kết thúc hợp đồng: 85 tuổi
- Thời hạn bảo hiểm: Đến 85 tuổi

 

Các giải pháp bảo vệ tài chính toàn diện

Các sản phẩm bổ sung - Những giải pháp bảo vệ toàn diện dành cho bạn và gia đình bạn
Xem tại đây

LIÊN HỆ

Vui lòng liên hệ Contact Center 1900 545486 hoặc (028) 38 247 247

Hoặc liên hệ trực tiếp Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm tại các Chi nhánh/PGD của ACB

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi