Category > Product Detail
Bảo Hiểm Sức Khỏe SUN - Sống Vững Vàng

Bảo Hiểm Sức Khỏe SUN - Sống Vững Vàng

Bảo Hiểm Sức Khỏe SUN - Sống Vững Vàng

Sản phẩm Sun - Sống Vững Vàng là giải pháp bảo hiểm toàn diện trước rủi ro bệnh ung thư, giúp bạn lựa chọn phong cách sống vững vàng cho hành trình trải nghiệm cuộc sống với những khoảnh khắc yêu thương cùng gia đình.

Bảo vệ ở mọi giai đoạn

Bảo vệ trước rủi ro Ung thư ở mọi giai đoạn bệnh

Miễn đóng phí

Miễn đóng phí khi bị chẩn đoán Ung thư giai đoạn đầu/Ung thư biểu mô tại chỗ

Tham gia đơn giản, tiện lợi

Tham gia ngay trên ứng dụng ACB ONE với chỉ vài thao tác đơn giản

Các quyền lợi ưu việt của sản phầm

>> Bảo vệ trước rủi ro Ung thư ở mọi giai đoạn bệnh

>> Miễn đóng phí khi bị chẩn đoán Ung thư giai đoạn đầu/Ung thư biểu mô tại chỗ

>> Tham gia đơn giản, tiện lợi


Lưu ý:

*Chi trả 1 lần trong suốt thời hạn bảo hiểm. Tổng Quyền lợi bảo hiểm chi trả của tất cả hợp đồng bảo hiểm tại Sun Life cho cùng 1 Người được bảo hiểm không vượt quá 500.000.000 đồng. Hợp đồng vẫn tiếp tục có hiệu lực khi Quyền lợi này được chấp thuận chi trả.

**Khi chi trả Quyền lợi Ung thư đe dọa tính mạng, Sun Life sẽ trừ Quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn đầu/Ung thư biểu mô tại chỗ đã chi trả trước đó (nếu có). Hợp đồng chấm dứt hiệu lực ngay khi quyền lợi này được chấp thuận chi trả.

***Phí bảo hiểm phụ thuộc vào Gói sản phẩm, giới tính và tuổi của Người được bảo hiểm tại thời điểm tham gia và đảm bảo không thay đổi trong suốt Thời hạn bảo hiểm.

Làm thế nào để tham gia SUN – Sống vững vàng

Thông tin chung

- Tuổi tham gia hợp đồng: 18 đến 50 tuổi
- Thời hạn bảo hiểm: 5 năm
- Thời hạn đóng phí: 5 năm
- Định kỳ đóng phí: Hàng năm

Những tài liệu bạn nên tham khảo

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi