Category > Product Detail
Bảo hiểm tai nạn SUN – Bạn Đồng Hành

Bảo hiểm tai nạn SUN – Bạn Đồng Hành

Bảo hiểm tai nạn SUN – Bạn Đồng Hành

Bảo vệ toàn cầu

Bảo vệ bạn 24/7 trên toàn cầu trước các rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

Quyền lợi bảo vệ cao

Bồi thường lên đến 600 triệu đồng với mức phí chưa đến 1.300 đồng mỗi ngày, hỗ trợ viện phí khi nằm viện do tai nạn

Thủ tục nhanh chóng

Bảo hiểm tai nạn với Thủ tục trực tuyến, nhanh chóng và tiện lợi

QUYỀN LỢI TỬ VONG DO TAI NẠN

Trường hợp Người được bảo hiểm chẳng may tử vong do tai nạn trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra Tai nạn, Sun Life Việt Nam sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm để hỗ trợ gia đình vượt qua mất mát. Đặc biệt, nếu tai nạn xảy ra khi Người được bảo hiểm đang điều khiển Xe gắn máy hoặc được chở bằng Xe gắn máy, Quyền lợi tử vong do Tai nạn sẽ bằng 200% Số tiền bảo hiểm.

QUYỀN LỢI THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN (TTTBVV) DO TAI NẠN

Trường hợp Người được bảo hiểm chẳng may bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, Sun Life Việt Nam sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm. Đặc biệt, nếu tai nạn xảy ra khi Người được bảo hiểm đang điều khiển Xe gắn máy hoặc được chở bằng Xe gắn máy, Quyền lợi Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn sẽ bằng 200% Số tiền bảo hiểm.

QUYỀN LỢI HỖ TRỢ VIỆN PHÍ DO TAI NẠN

Khi Người được bảo hiểm cần nằm viện điều trị nội trú do tai nạn gây ra, Sun Life Việt Nam sẽ hỗ trợ chi phí nằm viện với 0,1% Số tiền bảo hiểm cho mỗi Ngày nằm viện. Nếu một đợt nằm viện liên tục kéo dài từ lúc hợp đồng còn hiệu lực đến sau ngày hợp đồng chấm dứt, khách hàng vẫn sẽ được nhận khoản hỗ trợ viện phí cho cả những ngày nằm viện liền tiếp theo sau ngày hợp đồng chấm dứt. Tổng số Ngày nằm viện được hưởng Quyền lợi hỗ trợ viện phí do Tai nạn tối đa là 120 ngày.

QUYỀN LỢI HỖ TRỢ CHI PHÍ HẬU SỰ

Với trường hợp Người được bảo hiểm chẳng may tử vong, kể cả khi không do tai nạn gây ra, Sun Life Việt Nam sẽ chi trả Quyền lợi hỗ trợ chi phí hậu sự là 10% Số tiền bảo hiểm để hỗ trợ gia đình chu toàn hậu sự cho người đã khuất.

MINH HỌA QUYỀN LỢI

Tài liệu tham khảo: xem tại đây

Làm thế nào để tham gia SUN – Bạn Đồng Hành?

Tham gia sản phẩm bảo hiểm tai nạn SUN – Bạn Đồng Hành ngay trên ứng dụng ACB ONE. Chỉ bằng vài thao tác đơn giản trên ứng dụng ACB ONE, Khách hàng sẽ được bảo vệ trước các rủi ro tai nạn, an tâm trải nghiệm và khám phá cuộc sống trọn vẹn hơn.

Liên hệ

Vui lòng liên hệ Contact Center 1900 545486 hoặc (028) 38 247 247

Hoặc liên hệ trực tiếp Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm tại các Chi nhánh/PGD của ACB

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi