Category > Product Detail
Thông báo bán đấu giá tài sản đảm bảo

Thông báo bán đấu giá tài sản đảm bảo

Thông báo bán đấu giá tài sản đảm bảo

Thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty cổ phần dinh dưỡng Dolsure và Công ty TNHH thực phẩm sữa & nước giải khát Hanco

Thông báo bán đấu giá tài sản đảm bảo của ông Nguyễn Đình Thường và bà Trần Thị Thu Hiền

Thông báo bán đấu giá tài sản đảm bảo của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Hòa Phát Á Châu

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB)

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Hiện nay Ngân hàng TMCP Á Châu có nhu cầu bán đấu giá tài sản bảo đảm để thu hồi nợ như sau:

 1.  20.260.000 cổ phần phổ thông Công ty Cổ phần Bất Động Sản Hòa Phát Á Châu thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thúy Lan, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng mệnh giá 202.600.000.000 đồng theo Thỏa thuận về việc thay đổi biện pháp bảo đảm số 01.102013/ACB-VIETBANK-THIENNAM ngày 31/10/2013 và các Hợp đồng sửa đổi bổ sung, Phụ lục Hợp đồng của Hợp đồng này.
 2. 10.000.000 cổ phần phổ thông Công ty Cổ phần Bất Động Sản Hòa Phát Á Châu thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thúy Hương, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng mệnh giá 100.000.000.000 đồng theo Hợp đồng thế chấp cổ phiếu của người thứ ba số 01160710 ngày 30/06/2010 và các Hợp đồng sửa đổi bổ sung, Phụ lục Hợp đồng của các Hợp đồng này.
 3. Giá xử lý tài sản đảm bảo dự kiến : Giá khởi điểm của toàn bộ số cổ phần nêu trên là : 335.371.580.000 đồng (Bằng chữ : Ba trăm ba mươi lăm tỷ, ba trăm bảy mươi mốt triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng chẵn).

 

Kính mời các công ty đấu giá chuyên nghiệp đủ điều kiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gửi hồ sơ chào hàng cho Ngân hàng TMCP Á Châu, từ ngày 22/11/2018 đến 16h ngày 29 tháng 11 năm 2018. Địa chỉ: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP HCM. Số điện thoại liên  hệ: 02839290999 (gặp anh Tuấn).

Hồ sơ bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý công ty.

- Hồ sơ năng lực công ty.

- Ít nhất 03 bộ hồ sơ đã tổ chức đấu giá là tài sản bảo đảm để thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng, trong đó có ít nhất một hồ sơ đấu giá thành có giá trị từ 30 tỷ đồng.

- Hồ sơ chào hàng cạnh tranh.

 

                                                            TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2018

 

 • Trang đầu
 • Trước
 • 1
 • Sau
 • Trang cuối
 • 0
 • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

 • Thông báo lỗi