Category > Product Detail
Ngoại hối - Giao ngay

Thanh toán vé tàu hỏa và vé máy bay

Thanh toán vé tàu hỏa và vé máy bay

Giờ đây, di chuyển bằng máy bay hoặc tàu hỏa trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn bất cứ lúc nào với tiện tích thanh toán qua ACB Online

Dễ dàng đặt vé và thanh toán ngay trên ACB Online

Tiết kiệm thời gian

Miễn phí dịch vụ

Điều kiện sử dụng

Khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán tại ACB

Đã ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ  ACB Online

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối

Bước 1: Đăng nhập ACB Online

Đăng nhập vào website https://online.acb.com.vn

Bước 2: Chọn dịch vụ thanh toán và nhà cung cấp

- Chọn menu “Thanh toán dịch vụ”

- Chọn dịch vụ thanh toán:“Thanh toán vé máy bay” Hoặc “Thanh toán vé tàu lửa”

- Chọn nhà cung cấp dịch vụ

Bước 3: Nhập nội dung thanh toán

- TK đơn vị trả tiền: Chọn tài khoản trích tiền để thanh toán vé máy bay

- Nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp dịch vụ tàu tửa Vietnam Railway hoặc máy bay Vietjet Air

- Mã đặt chỗ: Nhập mã đặt chỗ cần thanh toán (mã phát sinh khi khách hàng mua chỗ trực tuyến trên website của nhà cung cấp)

- Nhập lại mã đặt chỗ: Nhập lại mã đặt chỗ cần thanh toán để xác nhận

- Số tiền thanh toán và Diễn giải: Chương trình hiển thị số tiền cần thanh toán và thông tin về giao dịch

- Phương pháp xác thực: Chọn phương pháp xác thực khách hàng muốn thực hiện.

Bước 4: Xác nhận giao dịch

Khách hàng kiểm tra thông tin và:

- Nhấp chọn “Đồng ý” để sang trang xác nhận lệnh

- Nhấp “Hủy” để quay về trang chủ

 

Lưu ý: Sau khi thực hiện thanh toán thành công. Quý khách vui lòng kiểm tra email để nhận các thông tin về vé.

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi