Category > Product Detail
ACB - SMS Banking

ACB - SMS Banking

ACB - SMS Banking

Dịch vụ cho phép thông qua tài khoản TGTT tại ACB, bạn có thể thực hiện giao dịch với Ngân hàng bằng hình thức dùng điện thoại di động nhắn tin theo cú pháp mẫu và gửi đến đầu số 997 để thực hiện.

An toàn

Giao dịch an toàn bằng mật mã

Linh động

Linh động trong việc truy vấn thông tin dịch vụ

Đơn giản

và dễ sử dụng

Đặc điểm

ACB - SMS Banking là một dịch vụ mới của Ngân hàng Á Châu (ACB), cho phép khách hàng truy vấn, kiểm tra thông tin nhanh chóng mà không cần phải đến Ngân hàng. Khách hàng dùng điện thoại di động nhắn tin theo mẫu của Ngân hàng gửi đến số dịch vụ 997 để:

Truy vấn thông tin tỷ giá.
Kiểm tra số dư và liệt kê giao dịch TKTT.
Kiểm tra tiền đã được chuyển đến ACB hay chưa (tiền chuyển về từ trong và ngoài nước bằng CCCD/CMND/Hộ chiếu; tiền chuyển về khác với loại tiền của TKTT)
Đăng ký vay tín chấp.
Kích hoạt tài khoản Inactive/ Dormant sang trạng thái Active

 

Đăng ký sử dụng

- Khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán (hoặc thẻ) tại ACB đến chi nhánh ACB gần nhất để nhận mã số truy cập và mật khẩu.

- Khách hàng gửi tin nhắn đăng ký đến tổng đài 997 theo mẫu ACB DK {Mã số truy cập} {Mật khẩu}

 

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối

1. Kiểm tra thông tin sản phẩm dịch vụ

Xem thông tin tỷ giá:    ACB TG {Lọai ngọai tệ}.
    VD:     ACB TG  USD         

 

2. Xem thông tin tài khoản cá nhân

-    Xem thông tin số dư tài khoản:  ACB   SD  {Mã số truy cập}
        VD:  ACB   SD   5555
-    Xem 5 giao dịch phát sinh mới nhất của tài khoản:  ACB LK {Mã số truy cập}
        VD:   ACB   LK   5555

 

3. Đăng ký thông báo số dư tự động

-    Sử dụng thông báo số dư tự động:  ACB   SDON  { Mã số truy cập }
        VD:     ACB  SDON  5555
-    Ngưng sử dụng thông báo số dư tự động:  ACB  SDOFF  {Mã số truy cập }
        VD:     ACB  SDOFF   5555

 

4. Kiểm tra tiền đã được chuyển đến ACB hay chưa

-    Nếu khách hàng nhận tiền bằng CMND/Passport:  ACB  CM   X (Với X là số CMND/Passport sử dụng để nhận tiền)
VD:   ACB   CM  123456789
-    Nếu khách hàng sử dụng tài khoản để nhận tiền nhưng loại tiền chuyển về khác loại tiền của tài khoản: ACB  TK   X  (Với X là số tài khoản sử dụng để nhận tiền)
VD:   ACB   TK  13456789
Ghi chú: Trường hợp tiền chưa về đến ACB, trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được tin nhắn yêu cầu, ACB lưu yêu cầu và sẽ thông báo ngay khi tiền chuyển về. Sau 07 ngày, khách hàng muốn biết thông tin phải thực hiện nhắn tin yêu cầu lại.

 

5. Đăng ký vay tín chấp

Đăng ký nhu cầu vay tín chấp:
ACB  DKVAY {Họ tên khách hàng} { Số điện thoại công ty KH đang công tác}
    Trong đó: Số điện thoại công ty KH đang công tác bao gồm mã vùng + số điện thoại.
VD: ACB  DKVAY  NGUYENVANA   0839290650

 

6. Kích hoạt tài khoản inactive/dormant

Bước 1:     Khách hàng soạn tin nhắn “Đăng ký sử dụng dịch vụ” và gửi đến tổng đài 997 theo cú pháp: ACB DK {masotruycap} {matkhau}

Bước 2:     Để kích hoạt tài khoản, KH soạn tiếp tin nhắn: ACB KHTK {sotaikhoan}

 

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi