Category > Product Detail
Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19

QUỸ VẮC-XIN PHÒNG COVID-19

QUỸ VẮC-XIN PHÒNG COVID-19

ACB miễn phí các giao dịch chuyển tiền đến Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19

Ưu đãi

Miễn phí chuyển tiền tại Quầy, ACB Online, Mobile Banking App

Áp dụng

Áp dụng cho tổ chức, cá nhân chuyển tiền ủng hộ đến số tài khoản của Quỹ Vắc–xin phòng Covid–19

Thông báo

Nhằm hưởng ứng tinh thần ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, và thực hiện theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ Vắc – xin phòng Covid-19 qua tài khoản ngân hàng, ACB trân trọng thông báo chính sách Miễn phí chuyển khoản/nộp tiền mặt giao dịch chuyển tiền tại Quầy và chuyển khoản qua ACB Online/Mobile Banking App của tổ chức, cá nhân đến các số tài khoản của Quỹ Vắc – xin phòng Covid-19

Số tài khoản của Quỹ Vắc–xin phòng Covid-19

a. Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà Nước:
- Tên tài khoản: Quỹ Vắc – xin phòng Covid – 19 
- Số hiệu tài khoản: 
+ VND: 3761.0.9098866.91999
+ USD: 3761.0.9098869.91999
+ EUR: 3761.0.9098786.91999

b. Tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam, CN Hà Nội:
- Tên tài khoản: Quỹ Vắc – xin phòng Covid – 19
- Số hiệu tài khoản: 
+ VND: 21110009116868
+ USD: 21110371116868
+ EUR: 21110142996868

c. Tại Ngân Hàng Vietcombank
- Tên tài khoản: Quỹ Vắc – xin phòng Covid – 19
- Số tài khoản: 2019002019

d. Tại Ngân hàng HDBank
- Tên tài khoản: Quỹ Vắc – xin phòng Covid – 19
- Số tài khoản: 686868

e. Tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank):
- Tên tài khoản: Quỹ Vắc – xin phòng Covid – 19
- Số hiệu tài khoản: 113366668888

f. Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (AgriBank):
- Tên tài khoản: Quỹ Vắc – xin phòng Covid – 19
- Số hiệu tài khoản: 1401666666666

g. Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)
- Tên tài khoản: Quỹ Vắc – xin phòng Covid – 19
- Số tài khoản: 84123456789

Lưu ý

- Đối với giao dịch tại Quầy: Giao dịch viên không thu phí khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền vào các tài khoản trên, trong thời gian áp dụng của chương trình*.
- Đối với giao dịch qua ACB Online: ACB sẽ hoàn phí cho khách hàng một tháng một lần vào ngày cuối tháng, trong thời gian áp dụng của chương trình*.

Thời gian áp dụng chương trình

*Lưu ý: thời gian miễn phí đến hết 31/12/2021.

Liên hệ

Liên hệ CN/PGD gần nhất hoặc Call Center 24/7 để biết thêm chi tiết

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi