Category > Product Detail
Tài khoản Sinh viên

Tài khoản Sinh viên

Tài khoản Sinh viên

Tài khoản giúp Sinh viên gửi, giữ tiền và giao dịch thanh toán với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Miễn phí

+ Phí Quản lý tài khoản 2 năm đầu tiên + Phí cấp thẻ, Phí rút tiền tại máy ATM của ACB, Phí thường niên 2 năm đầu tiên

Ưu đãi riêng

Giảm 50% phí chuyển tiền trong nước

Người gửi tiền

Cá nhân người Việt Nam cư trú là sinh viên các Trường Đại học/Cao đẳng/….

Tiện ích

+ Không yêu cầu số dư ban đầu và số dư tối thiểu
+ Miễn phí Quản lý Tài khoản 2 năm đầu tiên
+ Miễn phí cấp thẻ, miễn phí thường niên thẻ, miễn phí rút tiền tại máy ATM của ACB 2 năm đầu tiên.
+ Giảm 50% phí chuyển tiền trong nước.
+ Và các ưu đãi khác như tài khoản thanh toán.

Đặc điểm

+ Là Tài khoản tiền gửi thanh toán
+ Loại tiền gửi: VND
+ Số tiền tối thiểu ban đầu: Không yêu cầu
+ Lãi suất: Không hưởng lãi
+ Phí dịch vụ: Tham khảo biểu phí hiện hành của ACB

Liên hệ

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn
Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất
Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (08) 38 247 247 - 1800 57 77 75

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi