Category > Product Detail
Tài Khoản Tài Lộc

Tài Khoản Tài Lộc

Tài Khoản Tài Lộc

Với Tài Khoản Tài Lộc của ACB, Bạn sẽ chủ động nhận lãi tiết kiệm mọi lúc mọi nơi.

Thanh toán hóa đơn

Gửi tiết kiệm Online

Miễn phí: phí quản lý tài khoản năm đầu, phí rút tiền tại ATM ACB, phí cấp thẻ, phí thường niên năm đầu thẻ ACB2Go

Các tiện ích và ưu đãi

- Miễn phí quản lý tài khoản năm đầu
- Miễn phí rút tiền tại ATM của ACB
- tài khoản được sử dụng các tiện ích khác như tài khoản thanh toán thông thường
- Không yêu cầu mức gửi tối thiểu ban đầu và Không yêu cầu duy trì số dư tối thiểu
- Miễn phí gia nhập, phí thường niên năm đầu của thẻ ACB2GO

Dễ dàng sống chủ động cùng ACB

- Khách hàng sẽ tiết kiệm thời gian khi nhận lãi tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi thông qua hệ thống ATM toàn quốc.
- Ngoài việc rút lãi, tài khoản tiện Lợi được sử dụng những tiện ích như TKTT thông thường: thanh toán hóa đơn, gửi tiết kiệm Online, chuyển/nhận tiền mọi lúc mọi nơi thông qua ACB ONE, quầy giao dịch
- Miễn nhiều loại phí: phí quản lý tài khoản năm đầu, phí giao dịch tại ATM của ACB, phí cấp thẻ, phí thường niên năm đầu thẻ ACB2GO

Liên hệ

Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất
Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (08) 38 247 247 - 1800 57 77 75

 

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi