Category > Product Detail
RÚT MỘT PHẦN VỐN

RÚT MỘT PHẦN VỐN

RÚT MỘT PHẦN VỐN

LINH HOẠT TÀI CHÍNH, SINH LỜI TỐI ĐA VỚI TIẾT KIỆM ACB!

Lãi suất cao

An Tâm chọn kỳ hạn gửi dài với lãi suất lên đến 6.8%. Khách hàng có thề rút một phần vốn gốc, số tiền còn lại trên tài khoản vẫn được hưởng lãi suất có kỳ hạn theo bậc số dư tại thời điểm gửi

Linh hoạt

Bạn luôn phải gửi kỳ hạn ngắn vì không dự định được nhu cầu sử dụng trong tương lai,muốn chọn gửi tiết kiệm kỳ hạn dài để được mức lãi suất cao, hấp dẫn, nhưng sợ phải tất toán trước hạn khi có nhu cầu sử dụng mà chưa đến ngày đáo hạn, lỡ có việc phát sinh cần đến vốn lại không xoay tiền kịp. Đừng lo, đến ACB gửi tiết kiệm, an tâm chọn kỳ hạn dài, vì Bạn có thể:

 • Linh hoạt rút vốn trước hạn từng phần, không cần đợi đến ngày đáo hạn
 • Số tiền rút gốc từng phần tối thiểu: 1.000.000 VND.
 • Hưởng lãi suất tối ưu trên số tiền còn lại.
 • Trang đầu
 • Trước
 • 1
 • Sau
 • Trang cuối
 • 0
 • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

 • Thông báo lỗi