Category > Product Detail
Tích Lũy Tương Lai

Tích Lũy Tương Lai

Tích Lũy Tương Lai

ACB giúp Bạn hiện thực hóa các dự định trong tương lai - Kéo gần ước mơ từ hôm nay

Lãi suất

Hưởng lãi suất hấp dẫn theo từng khoản tiền gửi và cố định đến ngày đáo hạn; Lãi suất các khoản gửi thêm: áp dụng lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn truyền thống tương ứng từ ngày gửi thêm đến ngày đáo hạn của tài khoản

Gửi thêm tiền

KH được gửi thêm nhiều lần vào STL trong suốt kỳ hạn gửi và rút gốc một lần khi tất toán. Đa dạng kênh giao dịch để Khách hàng thực hiện gửi thêm tiền vào tài khoản Tích lũy

Ưu đãi

Tận hưởng các ưu đãi theo từng thời kỳ

Người gửi tiền

Là cá nhân Việt Nam cư trú từ đủ 15 tuổi trở lên và không bị mất năng lực hành vi dân sự/không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự/không bị khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi của mình.
Là người giám hộ/ người đại diện theo pháp luật của người chưa thành niên dưới 15 tuổi mở STL tại ACB, bao gồm:
- Cha, mẹ của người dưới 15 tuổi;
- Người giám hộ của người dưới 15 tuổi;
Quy định trên chỉ áp dụng tại thời điểm mở mới STL
Các đối tượng trên đây được hiểu là KH.

Tiện ích

Khách hàng hưởng lãi suất hấp dẫn theo từng khoản tiền gửi và cố định đến ngày đáo hạn như sau:

  • Lãi suất các khoản gửi ngày đầu tiên: Áp dụng theo quy định và in trên STL của khách hàng.
  • Lãi suất các khoản gửi thêm: áp dụng lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn truyền thống tương ứng từ ngày gửi thêm đến ngày đáo hạn của STL.

 

Đặc điểm

Loại tiền gửi : VND
Kỳ hạn : 12, 18, 24, 36, 60 tháng – Lãi cuối kỳ
Mức gửi mở sổ tối thiểu : 1.000.000 VND (Một triệu đồng)
Mức gửi các lần tiếp theo tối thiểu : 500.000 VND (Năm trăm nghìn đồng)

Liên hệ

Đến ngay CN/PGD ACB gần nhất để được tư vấn và hướng dẫn hoặc

Liên hệ Contact Center 24/7: 1900 545486- (028) 38247 247

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi