Category > Product Detail
Top up thẻ tín dụng

Top up thẻ tín dụng

Top up thẻ tín dụng

Triển khai tính năng top up thẻ tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch kịp thời của chủ thẻ, chủ thẻ không phải chờ đợi để tiền được ghi có vào thẻ.

Nổi bật

-Nhanh chóng: Tiền sẽ được ghi có vào thẻ tối đa 20 phút kể từ khi giao dịch nộp tiền được hạch toán thành công trên hệ thống. -Tiện lợi: Phục vụ các nhu cầu giao dịch liên quan đến thẻ: thanh toán hóa đơn điện/nước/truyền hình cáp, thanh toán dư nợ thẻ, hoặc yêu cầu ACB tăng hạn mức tạm thời như trước đây.

Đối tượng áp dụng

Chủ thẻ tín dụng quốc tế ACB và chủ thẻ tín dụng nội địa ACB

Phạm vi áp dụng

Khi chủ thẻ nộp tiền vào thẻ tín dụng qua 3 kênh: Quầy giao dịch (Chi nhánh/ Kênh Phân Phối), ACB Online, chuyển tiền liên ngân hàng (CITAD)

Chi tiết tính năng

 

Thời gian nộp tiền

Thời gian ghi có vào thẻ

1. GD NỘP TIỀN TẠI QUẦY (KPP)

Từ 7h30 - 17h00 (T2-T6)

Từ 7h30-12h00 T7

20 phút/ 1 lần
sau khi GD hạch toán thành công trên hệ thống

Sau 17h00 (T2-T6)

Sau 12h00 T7

20 phút/1 lần vào ngày làm việc kế tiếp

2. GD NỘP TIỀN TRÊN ACB ONLINE

Trước 17h00 (T2-T6)
Từ 7h30-12h00 T7

20 phút/ 1 lần
sau khi GD hạch toán thành công trên hệ thống

Sau 17h00 (T2-T6)

Sau 12h00 T7

20 phút/1 lần vào ngày làm việc kế tiếp

3. GD CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG (CITAD)

Từ 7h30 - 17h00 (T2-T6)

Từ 7h30-12h00 T7

*Lưu ý: thời gian xác định từ lúc ACB hạch toán, không phải thời gian chuyển tiền của KH

20 phút/1 lần
sau khi GD hạch toán thành công trên hệ thống

 

Liên hệ

Liên hệ ACB gần nhất để được tư vấn

Hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247 - 1800 55 77 75

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi