Category > Product Detail
Xác thực giao dịch thẻ trực tuyến 3D Secure

Xác thực giao dịch thẻ trực tuyến 3D Secure

Xác thực giao dịch thẻ trực tuyến 3D Secure

An toàn hơn bao giờ hết với dịch vụ Xác thực giao dịch thẻ trực tuyến. Thông qua việc được cung cấp một mật khẩu xác thực, chủ thẻ sẽ không còn lo lắng việc lạm dụng tài khoản thẻ khi thực hiện các giao dịch thanh toán trực tuyến tại những website có logo Verified by Visa hoặc MasterCard SecureCode.

Bảo mật

Bảo mật với phương thức xác thực hiện đại

Dịch vụ tiên phong

Ngân hàng đầu tiên triển khai dịch vụ 3D Secure tại Việt Nam

An tâm

An tâm mua hàng trực tuyến mà không phải lo lắng việc lạm dụng tài khoản thẻ

Đối tượng áp dụng

- Chủ thẻ quốc tế ACB Visa, áp dụng cho dịch vụ Verified by Visa – VbV

- Chủ thẻ quốc tế ACB MasterCard, áp dụng cho dịch vụ MasterCard SecureCode

Đặc điểm

- Linh hoạt trong việc lựa chọn phương thức xác thực khi thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến quốc tế.
- Thay đổi/cập nhật thông tin phương thức xác thực dể dàng.
- An tâm thực hiện các giao dịch trực tuyến với các phương thức xác thực bảo mật.
- Hướng dẫn đăng ký dịch vụ
- Hướng dẫn thay đổi/thêm mới phương thức xác thực

Phương thức xác thực

Chủ thẻ có thể chọn các phương thức xác thực giao dịch thanh toán trực tuyến quốc tế sau:

- OTP SMS: là mật khẩu sử dụng một lần duy nhất do ACB cung cấp qua số điện thoại di động của chủ thẻ đã đăng ký với ACB khi thực hiện giao dịch thẻ trực tuyến quốc tế.

- OTP EMAIL: là mật khẩu sử dụng một lần duy nhất do ACB cung cấp qua Email của chủ thẻ đã đăng ký với ACB khi thực hiện giao dịch thẻ trực tuyến quốc tế.

- OTP TOKEN: là mật khẩu từ Token do ACB cung cấp khi đăng ký dịch vụ ACB Online và sử dụng một lần duy nhất khi thực hiện giao dịch thẻ trực tuyến quốc tế.

- OTP Safekey: là mật khẩu được sinh ngẫu nhiên theo thời gian, lấy từ ứng dụng di động ACB Safekey

 

Kênh đăng ký

- Tại các Chi nhánh/ Phòng giao dịch của ACB.
Lưu ý:
+ Trường hợp Quý khách nhập sai thông tin (số thẻ, hiệu lực, CVV, ngày tháng năm sinh, CMND/Passport) quá số lần quy định (4 lần) trong quá trình đăng ký dịch vụ qua website online.acb.com.vn, thẻ của Quý khách sẽ bị khóa dịch vụ 3D Secure, các giao dịch rút tiền mặt, thanh toán hàng hóa dịch vụ vẫn thực hiện bình thường.
+ Quý khách vui lòng liên hệ CN/KPP ACB gần nhất hoặc Contact Center 247 (08) 38 247 247, 1900 54 54 86, 1800 577 775 (miễn phí dành cho khách hàng ưu tiên) để khôi phục Dịch vụ 3D Secure.
+ Sau khi thẻ được khôi phục Dịch vụ 3D Secure Quý khách thực hiện đăng ký lại Dịch vụ 3D Secure theo hướng dẫn bên trên.

 

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối

Tài liệu hướng dẫn

Bước 1: Truy cập website giao dịch

Chủ thẻ vào website có logo Verified by Visa hoặc MasterCard SecureCode để thực hiện giao dịch.

(Trường hợp website không tham gia dịch vụ 3D Secure, Quý khách thực hiện giao dịch  mà không cần nhập mật khẩu)

Bước 2: Thực hiện nhập các thông tin thanh toán: Số thẻ, Hiệu lực thẻ, Số CVV2/CVC2

- Thẻ chưa đăng ký dịch vụ 3D Secure: Quý khách thực hiện giao dịch không cần nhập mật khẩu xác thực 3D Secure.
 -Thẻ đã được đăng ký dịch vụ 3D Secure: Quý khách sẽ được chuyển đến trang chọn phương thức xác thực.

Bước 3: Chọn và nhập phương thức xác thực

- Quý khách chọn phương thức xác thực đã đăng ký
 - Nhập mật khẩu OTP:
 + OTP SMS:  Nhập OTP được gởi đến theo số điện thoại di động đã đăng ký trước đó
 + OTP Email: Nhập OTP được gởi đến email đã đăng ký trước đó
 + OTP Token: Nhập OTP Token do ACB cung cấp
 + OTP Safekey: Nhập mật khẩu OTP Safekey từ ứng dụng di động ACB Safekey 

Bước 4: Hoàn tất giao dịch

Lưu ý:
+ Nếu Quý khách nhập sai mật khẩu OTP quá số lần cho phép (4 lần), thẻ của Quý khách sẽ bị khóa Dịch vụ 3D Secure, các giao dịch rút tiền mặt, thanh toán hàng hóa dịch vụ vẫn thực hiện bình thường.
+ Quý khách vui lòng liên hệ CN/PGD ACB gần nhất hoặc Contact Center 247 (08) 38 247 247, 1900 54 54 86, 1800 577 775 (miễn phí dành cho khách hàng ưu tiên) để khôi phục Dịch vụ 3D Secure.
+ Sau khi thẻ được khôi phục Dịch vụ 3D Secure, Quý khách vẫn sử dụng phương thức xác thực đã đăng ký trước đó mà không phải đăng ký mới lại Dịch vụ.

 

  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi