Category > Product Detail
Bảo Hiểm Đầu Tư SUN - Sống Đẳng Cấp

Bảo Hiểm Đầu Tư SUN - Sống Đẳng Cấp

Bảo Hiểm Đầu Tư SUN - Sống Đẳng Cấp

Bảo hiểm đầu tư SUN - Sống Đẳng Cấp, giải pháp tài chính cho mục tiêu đầu tư và bảo vệ cuộc sống xứng tầm.

Đầu tư hiệu quả

Danh mục đầu tư đa dạng với 3 Quỹ đầu tư để Khách hàng lựa chọn theo khẩu vị đầu tư của mình

Đầu tư linh hoạt & đơn giản

Đóng phí 1 lần lúc tham gia và chủ động đầu tư thêm bất kỳ lúc nào. Linh hoạt rút tiền & điều chỉnh kế hoạch đầu tư, hạn mức bảo vệ

Bảo vệ toàn diện

Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn trong suốt Thời hạn bảo hiểm

Các quyền lợi ưu việt của sản phầm

ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ:
- Quỹ đầu tư được quản lý bởi chuyên gia đầu tư chuyên nghiệp từ Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM)

  • SSIAM là Công ty TNHH một thành viên thuộc 100% sở hữu của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI, công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam. SSIAM cung cấp các dịch vụ quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư cho các khách hàng cá nhân và tổ chức nhằm bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản cho khách hàng, với tổng tài sản quản lý10.866 tỷ đồng (tính đến Tháng 08/2021)..

(Nguồn:  https://www.ssi.com.vn/ssiam/chung-toi-la-ai)

- Danh mục đầu tư đa dạng với 3 Quỹ đầu tư (Quỹ Tăng Trưởng, Quỹ Cân Bằng, Quỹ Bền Vững), tùy theo nhu cầu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro(1)
- Nhận quyền lợi đáo hạn bằng 100% Giá trị tài khoản.

 

ĐẦU TƯ ĐƠN GIẢN VÀ LINH HOẠT:
- Đầu tư dễ dàng để tăng trưởng tài sản với 1 lần đóng phí lúc tham gia cũng như chủ động đầu tư
thêm khi có tiền nhàn rỗi.
- Toàn quyền lựa chọn phí đóng và hạn mức bảo vệ.
- Tiết kiệm thời gian nghiên cứu, theo dõi, phân tích thị trường.
- Chủ động chọn Quỹ đầu tư và tỷ lệ đầu tư(1) theo mong muốn.
- Dễ dàng chuyển đổi Quỹ đầu tư với 6 lần chuyển đổi miễn phí trong mỗi Năm hợp đồng(2).
- Linh hoạt rút tiền và thay đổi Số tiền bảo hiểm theo nhu cầu và tình hình tài chính.

 

BẢO VỆ TOÀN DIỆN:
- Quyền lợi bảo hiểm tử vong

Đến 70 tuổi

Sau 70 tuổi

Số tiền bảo hiểm cộng Giá trị tài khoản

Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản


- Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ vĩnh viễn đến tuổi 66: Số tiền bảo hiểm cộng Giá trị tài khoản

(1) Tối thiểu 60% Phí bảo hiểm được phân bổ vào Quỹ Bền Vững
(2) Không rút tiền và chuyển đổi quỹ từ Quỹ Bền Vững

Thông tin chung

- Tuổi tham gia hợp đồng: Từ 18 tuổi đến 65 tuổi
- Tuổi kết thúc hợp đồng: 85 tuổi
- Thời hạn bảo hiểm: 20 năm

Liên hệ

Vui lòng liên hệ Contact Center 1900 545486 hoặc (028) 38 247 247

Hoặc liên hệ trực tiếp Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm tại các Chi nhánh/PGD của ACB

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi