Web Content Viewer

Tín dụng ngắn hạn

Đáp ứng linh hoạt nhu cầu vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Tín dụng trung dài hạn

Đáp ứng nhu cầu vốn trung dài hạn, thời hạn vay linh hoạt, nợ vay thanh toán định kỳ.

Bảo lãnh

ACB cam kết thực hiện bảo lãnh nhanh chóng, giúp tạo niềm tin và sự an tâm từ đối tác trong quá trình dự thầu/giao thương