Category Doanh nghiệp > Product Detail
Web Content Viewer

GIẢI PHÁP GIAO DỊCH NGOẠI TỆ

GIẢI PHÁP GIAO DỊCH NGOẠI TỆ

Cho phép khách hàng thực hiện mua bán ngoại tệ, thanh toán quốc tế T/T trực tuyến

Vượt trội

Bán ngoại tệ kết hợp thanh toán trong nước Mua ngoại tệ kết hợp thanh toán quốc tế

Linh hoạt

Chủ động giao dịch, mọi nơi, mọi lúc

Ưu đãi

Cơ chế giá, phí chuyển tiền

Mua bán ngoại tệ

- Mua và bán ngoại tệ ACB niêm yết
- Áp dụng tỷ giá niêm yết/ thỏa thuận
- Mua ngoại tệ ngày Tom (T+1), Spot (T+2)

Thanh toán quốc tế

- Thanh toán T/T với bộ chứng từ đính kèm
- Không cần đến CN/PGD của ACB để thực hiện giao dịch
- Không cần lập giấy đề nghị mua ngoại tệ và chuyển tiền

  • Trang đầu
  • Trước
  • 1
  • Sau
  • Trang cuối
  • 0
  • Send
1 2 3 4 5

Thông báo

  • Thông báo lỗi